Během letošních Vánoc bylo možné pozorovat další běžně ne příliš viditelný jev - výměnu oltářních obrazových desek.

„Všechny obrazy už jsou totiž kompletně zrekonstruované a tak bylo možné opět vystavit další obraz,“ okomentoval převor Justin Jan Berka ovšem s tím, že k samotné výměně desek je potřeba několik pomocníků navíc.

Do vánočních svátků byl hlavní dominantou oltáře obraz Nanebevzetí Panny Marie, jejíž svátek je 15. srpna, a která je patronkou kláštera i celého řádu. Obraz namaloval Josef Houska v roce 1654. Nyní je zde vystaven obraz klanění pastýřů a tří králů u Panny Marie a právě narozeného Ježíše.

„Tento obraz bude na oltáři do postní doby, tedy následujících 40 dní. Pak vystavíme další obraz, loni restaurované Ukřižování Krista,“ nastínil převor.

Ukřižování uvidí návštěvníci vyšebrodského klášterního kostela až do Velikonoc. O velikonoční noci, na Bílou sobotu, během noční mše se spustí a zmizí motiv ukřižování a zároveň jej nahradí Velikonoční zmrtvýchvstání.

Hlavní oltářní obraz se během církevního roku podle liturgické doby čtyřikrát mění. Zhotovili jej v letech 1644 až 46 dva řádoví bratři-laici, řezbář Linhart Wulliman a malíř Georgius. Oltář samotný je ze dřeva a bohatě zlacený. Obrazy mají svůj logický význam a přesně odrážejí průběh nejdůležitějších církevních událostí celého roku.

Celý mechanismus kladek a nástrojů nutný pro výměnu oltářních obrazů byl také zprovozněn až v minulých letech. Za komunistů bylo možné vidět na oltáři pouze jeden obraz.

Otázky pro převora vyšebrodského cisterciáckého kláštera Justina Jana Berku:

Jaké byly Vánoce v klášteře?
Na Štědrý večer jsme se nejdříve sešli k večerním modlitbám, takzvaným nešporám. Potom jsme povečeřeli kapra s bramborovým salátem, zpívali koledy, povyprávěli si. Pak následuje další modlení, takzvaná vigilie a kolem půlnoci se scházíme na půlnoční mši. Ta byla i letos hojně navštívená obyvateli z Vyšebrodska. Po půlnoční mši následuje takzvané agape, tedy takové menší posezení i s našimi pomocníky, kteří nám vyměňovali oltářní obraz.

Co pro vás osobně Vánoce znamenají? Jsou lidé, kteří je milují, ale i ti, kteří nemají rádi každoroční shon před svátky i během nich…
Samozřejmě, kdybychom viděli jenom tu přípravu…? My toho máme také hodně co na práci, hodně technických věcí s tím souvisejících, navíc v kostele už je zima… Ale musíme si uvědomit, co nám to celé říká? Proč to všechno je?

I ty dárky, které si dáváme navzájem, ukazují na to, že hlavní dar už jsme dostali, že bůh se s námi solidarizoval, aby se skrze Ježíše stal jedním z nás. A navíc, nenarodil se v nějakém paláci, ale jako malé, chudé dítě, vlastně jako bezdomovec.

Bůh je pro nás v každé situaci a já to beru jako veliký dar. Hodně lidí nemá Vánoce rádo právě kvůli tomu, že si uvědomují, že někoho ztratili, že se jim něco nepodařilo, ale musíme jít do té hloubky Vánoc, do chvíle, že bůh se stal člověkem, láskou.