Na revitalizaci cenného historického areálu pracuje několik firem a desítek pracovníků, k nimž na jaře přibude řada odborníků a restaurátorů.

Na to, jakou podobu získají kláštery po stamilionových opravách, je zvědavá také známá krumlovská spisovatelka Helena Braunová: „Je správné,že se město pustilo do oprav klášterů. Těším se, jak to tady bude vypadat, až se všechny práce dokončí. Také mě zajímá, jaké bude celkové využití areálu, zda se tampo rekonstrukci vrátí život. V bývalém klášteře klarisek jsem totiž bydlela třicet pět let, od roku 1966 do roku 2001."

Starosta Dalibor Carda připomíná, že město teď mimo jiné vypisuje výběrová řízení na vybavení nábytkem a budoucích expozic: „Jsou již vybraní autoři nové knížky. Začínáme pracovat na expozicích, doplňují se různá výběrová řízení. Máme problém sehnat nábytkářské firmy. Jsou asi natolik vytížené, že nemají zájem soutěžit."

Kateřina Slavíková, stavební manažerka projektu, podotkla: „Většina věcí se bude opravovat či upravovat mimo areály. Jedná se o speciální restaurátorské práce, které se provádějí obvykle přímo v ateliérech."

V minoritské části krumlovského kláštera jsou nyní hotové podlahy, štukové omítky, čisté betony, připravené jsou rozvody, z velké části jsou opravená okna. Ani v zimě se práce nezastavily. Rekonstruuje se, co dovolí počasí a světelné podmínky. Armáda velmi šikovných řemeslníků se tu střídá se specialisty – mistry svého oboru.

Antonín Vychopeň, stavbyvedoucí pro minoritské kláštery z firmy VIDOX Český Krumlov, řekl: „Omítky v interiérech jsou nachystány na pačokování a interiéry na pokládku dlažeb. Pracovat tady budeme až do 30. června, protože práce, která je nutná k dokončení celé rekonstrukce, tu je ještě hodně."

Kateřina Slavíková, stavební manažerka projektu, mající na starosti technický dozor objednatele, se také nezastaví. Kromě odborných firem zde komunikuje v rámci dalších dílčích prací a subdodávek s mnoha restaurátory nebo řemeslníky. Areál zná jako nikdo jiný, a tak může říct: „Vzhledem k tomu, že objekt přešel i v posledních desetiletích několika razantnějšími přestavbami, kdy tady některé části objektu přebudovali pro své potřeby křižovníci, a dále objekt bývalého konventu – tzv. bekyň – byl okolo roku 2005 kompletně zrekonstruován pro potřeby SUPŠ sv. Anežky, tak nás zde nepotkala taková překvapení, že by na nás tady najednou spadla koupelna a s ní na nás bafl gotický strop. Máme tu ale též malá, drobná a milá překvapení typu objevení gotického okýnka s malbou okolo a podobně. Všechny nálezynám tak dávají lépe poznávat stavební vývoj krumlovských klášterů."

Původní objekt kláštera tak, jak jej známe, zde nestál v době svého založení, ale jeho dnešní podoba vznikala postupně. Kateřina Slavíková k tomu poznamenala: „Dnes si na konkrétních nálezech můžeme lépe odvodit podobu původního ambitu, který byl zřejmě plochostropý; dnešní podoba je výsledkem pozdější stavební činnosti, kdy došlo zřejmě částečně k vestavbě dnešní klenuté pozdně gotické křížové chodby do vnitřního dvora, čemuž nasvědčují nálezy zazděných oken ve vnitřní zdi ambitu."
V současnosti zde díky opravám vznikají zajímavé nové prostory. Třeba v části druhého patra bývalého konventu minoritského kláštera jsou k dispozici místnosti, které budou sloužit jako fotolaboratoře pro jeden z oborů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. K čemuž Kateřina Slavíková doplnila: „Pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České a pro její výstavní a divadelní potřeby v již opraveném objektu školy se upravují sklepní prostory, kde by měl vzniknout multifunkční galerijní prostor."
Klášterní prostory se dále upravují pro středověké expozice. A nejen kostel může sloužit ke kulturním účelům.
 

Doplnění informací z bývalého kláštera minoritů:

Petr Sochna, vedoucí stavby z firmy ARCHATT: „Nastoupili jsme sem loni v květnu, budeme v pracích pokračovat do letošního června. Počet pracovníků tu máme střídavě od šesti do patnácti odborných zedníků či podavačů, kteří jim pomáhají."

Antonín Vychopeň, vedoucí stavby z firmy VIDOX: „Na půdě se musí připravit prostor archivu umělecké školy. Je třeba nachystat podlahu, namontovat bodovou konstrukci, dokončit stropy a lávky, také dokončit čistění a nástřik krovů."

Počet pracovníků v areálech klášterů přes zimu celkem:

„V zimě je u minoritů okolo čtyřiceti padesáti pracovníků, u klarisek je na stavbě po Novém roce okolo čtyřiceti až sedmdesáti řemeslníků – celkem více než sto lidí," uvedla stavební manažerka Kateřina Slavíková. Stavbyvedoucím pro minoritské kláštery je Antonín Vychopeň z firmy VIDOX Český Krumlov, která spolupracuje s firmou ARCHATT památky Třebíč a jejím stavbyvedoucím Petrem Sochnou.

V bývalém klášteře klarisek je generální dodavatelem firma Pohl z Roztok u Prahy; garantem odborných památkových prací je firma Pegisan z Plzně. Stavbyvedoucím, který zde stavební práce koordinuje, je Karel Sládek z firmy Pohl.

Zajímavost - gotické okýnko:

„Podle černé kresby lze poznat, že můžeme stát u gotického, spíše pozdně gotického výklenku – asi z první poloviny 15. století; možná i novějšího. Dekorování? Achátové listy. Co s tím? Odkryvy, sondy, odkryvy, pak se uvidí, co se s tím dá dále dělat. Myslím si, že to bylo okýnko; byl to průhled někam. Okýnka nemívala nijaké parapety jako dnes. Byla zde zeď a prostý průhled někam." Karel Hrubeš, restaurátor

Projekt Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov a čísla:

Celkové výdaje projektu: 326 890 190 Kč
Celková výše podpory: 323 249 692 Kč
Termín realizace: 2010 – 2015
Důležité stavební práce by měly být dokončeny do konce června, na podzim by měly být kláštery zpřístupněny veřejnosti.


Poznámka: Celý text byl uveřejněn v tištěném vydání Českokrumlovského deníku ve čtvrtek 19. 2. 2015.

Autor: Deník / Pavel Pokorný