Rada města proto zastupitelům navrhla schválit navýšení příspěvku Městskému divadlu Český Krumlov (MD), které kláštery spravuje, a to o 1,279 milionu korun.

„Výnosy nenaplnily předpoklad a já přiznávám, že kalkulaci a předpoklad tržeb jsem měl na starost já,“ uvedl na úvod ředitel MD Jan Vozábal. Dodal, že standardní provoz kláštera začal v červnu 2016, třebaže otevřeno bylo od podzimu 2015, a v době, kdy předkládal žádost o dotaci na rok 2017, tedy v září 2016, neměl k dispozici dost dat, o která by se opřel.

Na úvod téměř dvouhodinové debaty prezentoval výsledky hospodaření s tím, že drtivou část nákladů ve výši 12,2 mil. korun tvoří mzdové náklady, tedy 8,5 mil. „Někteří lidé si tuto částku vydělili počtem zaměstnanců a vyšlo jim 27 tis. korun na jednoho, tak to ale není,“ vysvětlil. „Celkové mzdové náklady tvoří hrubou mzdu, odvody zaměstnavatele ve výši 34 % a položky typu příspěvku na stravenky.“
Předpokládaný příjem ze vstupného za rok 2017 činí 3,9 milionu korun. Letos zatím kláštery navštívilo 69 625 lidí a tržby ze vstupného činily 3,1 mil., což je proti loňsku nárůst o téměř 50 procent. Výnosy klášterů se ve srovnání s rokem 2016 zvýšily z 2,911 mil. na 4,542 mil. korun, dotace města poklesla o 1,5 mil. (z 9,2 na 7,7 mil.).

Proti výši dotace ostře vystoupil opoziční zastupitel Vojtěch Němec (PRO 2016). „Opakovaně žádám, aby bylo současné vedení klášterů odvoláno a vznikl krizový management,“ vyzval radu města. „Stačí dva schopní ekonomové, kteří by to dali do pořádku. Můj návrh pro nejbližší dobu je prostý: nechat otevřeno jen to, co je nutné, temperovat a snížit mandatorní výdaje.“ Podotkl také, že kvůli vysoké dotaci se nedostane na jiné, např. sportovní spolky.

Značný prostor na zlepšení vidí i radní Martin Lobík (TOP 09): „Osm milionů dotace je opravdu moc, zvlášť když kousek za rohem klášterů projde 1,2 milionu lidí za rok. Není důvod, proč část z nich nepřivést do klášterů, aby nám tam nechali peníze za vstupné. Já opravdu odmítám dát divadlu na příští rok bianko šek v podobné výši jako letos.“

Kulturu ale na peníze nejde vždycky přepočítávat, namítla obyvatelka města Irena Vacková. „Jako matka tří dětí jsem ráda, že tu taková instituce je, opakovaně se tam vracíme,“ řekla. „Tento typ vzdělání považuji za důležitý, je to investice, která se bohatě vrací, a to i ekonomicky. Proto mě uráží, když se vzdělání přepočítává na peníze. Nikdy to nebude podnikání, vždycky se budou investovat peníze z rozpočtu.“

Na příští rok už Městské divadlo podalo žádost o dotaci ve výši 7,8 milionů korun. Místostarosta Josef Hermann ale s tak vysokou podporou nepočítá. „Pro příští rok bude rada města navrhovat zastupitelům ke schválení dotaci o 800 tisíc korun nižší, tedy sedm milionů.“ Další diskuse o zlepšení hospodaření jsou naplánovány ještě před prosincovým schvalováním rozpočtu města na rok 2018.