Farníci ho opustili, ale naštěstí ne několik lidí, kteří se dali dohromady a řekli si, že zánik kostela nedopustí.
Skoro by se dalo říci, že je jich hrstka – vždyť je jich jen jedenáct. Přesto už dokázali veliké věci a díky tomu je nyní jedno jisté – kostel svatého Vavřince hned tak nespadne.

Postaralo se o to občanské sdružení Pro záchranu kostela v Klení, dnes přetransformované na spolek. Kostel dostal od církve do pronájmu a od roku 2011 ho postupně opravuje. A letos se členům podařilo odvést velký kus práce.

„Peníze získáváme z koncertů, dotací a od dobrovolných dárců," říká Miroslava Sommerová ze spolku. „Letos jsme ale pořádali jenom jeden koncert. Měli jsme obrovské štěstí, protože jsme získali výrazné dotace od dvou společností a mohli jsme zahájit instalaci elektrických rozvodů. Nyní jsou před dokončením."

Díky jim a příspěvkům dalších osob měl spolek peníze na finanční spoluúčast k dotaci z dotačního Programu pro památky v kraji Kaplice. „Členové spolku mají letos v kostele odpracováno více než 180 hodin," sdělila Miroslava Sommerová. Členové totiž skutečně během stavebních prací osobně přidávají ruku k dílu. „Nejstarším pracujícícm členům je kolem sedmdesáti let, jsou to Josef Vojnar a Antonín Tříska, naopak nejmladší byla asi šestiletá vnučka naší pokladní, účetní a projektantky v jedné osobě, Marie Vašků. Ta nás zásobuje nápady, je to hodně akční paní," podotkla s úsměvem paní Mirka, která je spolu s paní Marií hlavním „táhlem" spolku.
„Zastřešili jsme také obě vstupní hřbitovní brány, takže už nemohou spadnout," má radost Miroslava Sommerová. „Pracovníci stavební firmy byli skvělí, navíc pracím letos přálo počasí. Zedníci v kostele pracovali prakticky den co den od konce prázdnin do 20. listopadu, někdy i o víkendech. Marie Terezie by se asi divila, protože poslední přestavba kostela se odehrála za její vlády."

Dlouhodobé zatékání vody děravou střechou napáchalo škody v klenbách, klenebních pásech či lunetách, které bylo třeba opravit. Loni bylo vyspraveno první a druhé pole lodi kostela. Letos došlo na opravu zbývajích částí kostela v interiéru. Některé horní části kleneb dostaly také novou omítku. Ještě před započetím prací ale uvnitř provedli odborníci restuarátorský průzkum. „Už z dřívějška jsme věděli, že se na zdech nic zvláštního nenajde, a to se také potvrdilo," podotkla Miroslava Sommerová.

Do kostela tedy už dlouho nezatéká, v kostele je kompletně udělaná nová podlaha. Strop je opravený a omítnutý, opravené jsou římsy, hlavy sloupů, lunety a oblouky.

Nicméně lešení stojí v interiéru kostela dál, neboť na jaře ho členové spolku využijí k nabílení stropu vápnem.
„A připravujeme renovaci oken a dveří, do kterých se pustíme v příštím roce," doplnila Miroslava Sommerová. „Všem, kdo nám pomáhají finančně i prací, moc děkujeme a moc děkuji také členům spolku," zdůrazňuje.

Kostel bude po kompletní opravě pravděpodobně sloužit kulturním účelům.