„Upustili jsme od plánovaného záměru finální úpravy hřbitova,“ přiblížila Lenka Augustinová, „posuneme ji na dobu, až nebude zmrzlá zem.“

Klienti se, společně se svými pracovními terapeuty Alexandrem Debnarem a Lubošem Březinou, s chutí pustili do úprav objektu bývalé fary a k ní přilehlého sadu, které společně s kostelem leží na severním svahu boletického kopce Olymp (640 m n. m.).

„Pro zájemce se uskutečnila komentovaná prohlídka kostela, alespoň takto vyjadřujeme svůj dík. Bez pomoci klientů Červeného Dvora bychom byli v polovině úprav,“ dodává Lenka Augustinová. "Organizačně se o průběh brigády postaral spolek Radost pro všechny a obec Kájov jako vždy finančně zajistila občerstvení. Brigádníci si s chutí dali kávu, čaj, buchty či špekáčky, které si mohli přímo na místě opéci."