Děti mohou malovat opravdové nebo fantastické rostliny, ale i lidi, kteří se květinami zabývají (maminka zalévá kytky na balkoně, dědeček pracuje na zahradě a vnoučata mu pomáhají, květinový trh apod.). Mohou to být scenerie parků nebo zahrad či běžná příroda. Téma lze pojmout pohádkově i hororově (masožravé rostliny).
Podobně lze námět ztvárnit i v literární části. Menší děti mohou napsat básničky o květinách, starší ročníky třeba pohádky nebo legendy (jak vznikly květiny, proč se růže jmenuje růže a sedmikráska sedmikráska). Koho baví fantasy, napíše třeba o nějaké fantastické naklonované rostlině, která změnila život na zemi; dokonce i horor by mohl vzniknout – všechny rostliny nemusí být jen „hodné"…

PROPOZICE:
Soutěž je určena pro děti do 15 let včetně. Ve výtvarné části je rozdělena do tří kategorií:
2 předškolní děti a děti z 1. třídy ZŠ (do 6 let)
2 děti z 1. až 5. třídy (7 až 11)
2 děti z 6. až 9. třídy ZŠ a 1. ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia (12 až 15 let).
V literární jsou 2 kategorie:
2 děti z 1. až 5. třídy ZŠ (6–11)
2 děti z 6. až 9. třídy včetně gymnázia (12 až 15 let).
Ve výtvarné části není omezen formát ani technika, pouze nedoporučujeme používat fixy. Pokud budete používat křídy a uhel, prosíme o zafixování obrázku, aby se nerozmazával! (Nezafixované obrázky budou vyřazeny!)
V literární části není omezen žánr ani rozsah, pouze je třeba práci odevzdat čitelně napsanou (možno i ručně, jen ne obyčejnou tužkou – kvůli kopírování pro porotu ). Počet prací, které může jednotlivec do soutěže přihlásit, také není omezen. Jednotlivec může obeslat obě části soutěže – výtvarnou i literární. Pouze prosíme, aby se obě kategorie oddělovaly, takže nedoprovázejte literární práce ilustracemi uvnitř textu (můžete na stejné téma vytvořit text i obrázek, ale samostatně).
Každá práce musí mít na rubu čitelně napsané jméno a příjmení, adresu a věk dítěte, u školních prací i školu, kterou dítě navštěvuje!
Práce můžete odevzdávat v odd. pro děti MěK v Č. Krumlově do úterý 10. listopadu 2015 včetně. Po vyhodnocení odbornou porotou proběhne slavnostní vyhlášení výsledků ve středu 2. 12. 2015 v Prokyšově sále. Všechny práce budou vystaveny v prostorách oddělení pro děti Městské knihovny v Č. Krumlově v době od 2. 12. 2015 do 2. 2. 2016.
Bližší informace můžete získat u p. Heleny Jelínkové, knihovnice oddělení pro děti Městské knihovny v Českém Krumlově. Telefon: 380716385. E-mail: jelinkova@knih-ck.cz