Projekt Amaro dživipen představí výstava, která slavnostně začne ve Velkém sále českokrumlovských klášterů v sobotu 22.12. v 15 hodin. Na výstavě budou k vidění portréty romských vypravěčů. Výstava je rovněž věnována památce PhDr. Evy Davidové,CSc. Zazní romská hudba a zpěv.Práce letos začala, pokračovat ale bude i v příštím roce.

Není to projekt jednoduchý. Pracovnice KoCeRo chtějí oživit vzpomínky Romů starších padesáti let na jejich dětství, mládí, rodiče, tradice, jejich hodnoty či tehdejší postavení ve společnosti. K tomu ale nejprve musely přesvědčit romské obyvatele ke spolupráci.

„Získat jejich vyprávění bylo velmi těžké,“ přitakala Dagmar Turnhöferová, ředitelka společnosti KoCeRo. „Oslovení se obávali hovořit na kameru, setkání odkládali a podobně, což realizaci projektu velmi zdržovalo. Ale podařilo se, a pokud získáme finanční prostředky, budeme pokračovat i v příštím roce.“

S nápadem přišla sociální pracovnice KoCeRo Petra Podruhová, která pracuje s romskými dětmi a rodiči a slýchala jejich zajímavá vyprávění. S pomocí projektu ženy z KoCeRo chtějí přiblížit život místních Romů ostatním lidem, kteří o Romech mnoho nevědí, a i to přispívá k tomu, že na ně často pohlížejí negativně.

V projektu jde o Romy, kteří na Krumlovsko přišli ze Slovenska po 2. světové válce, a jejich potomky. Putovali sem za prací a lepším životem, adaptovali se v novém prostředí. „Jsou to hodně pracovití lidé, kteří k práci vedli i své děti,“ říká Dagmar Turnhöferová. „Skoro všichni žili v dětství hodně skromně, přesto měli dětství pěkné a udržovali romské tradice.“

Život starších českokrumlovských Romů se tedy značně lišil od života současné generace. Jejich rodiče byli často negramotní, děti mnohdy místo chození do školy musely pracovat, aby pomáhaly uživit rodinu.

„Zatím se nám podařilo získat vyprávění deseti Romů,“ doplnila Petra Podruhová. „Projekt obsahuje i názory Romů na současnou situaci romské menšiny, jejich postavení ve společnosti i poselství pro dnešní mladou romskou generaci.“

„Hlavní poselství je, aby romské děti vzdělání nepodceňovaly a snažily se studovat, protože je to důležité pro jejich lepší život,“ upřesnila Dagmar Turnhöferová.

S projektem Amaro dživipen se mohou všichni seznámit na výstavě, která bude mít vernisáž v sobotu v 15 hodin v českokrumlovských klášterech. K vidění budou také videodokumenty. Vystoupí dětiz nízkoprahového zařízení Autoškola.