Na Českokrumlovsku sbírku a koledníky organizuje ředitelka farní charity Český Krumlov Alžběta Vyhlidalová. „Děti, které chodí koledovat, jsou děti věřících rodičů, které potkávám v kostele," popsala.

Malé koledníky budete moci vídat v Českém Krumlově, ale také v Kájově, Zubčicích a Přídolí. Přesnou hodinu a místo, ale nelze určit.
„Budou chodit podle svých možností," informovala Alžběta Vyhlidalová. „Děti teď jedou se školou na hory a podobně, takže budou chodit tak, jak jim to čas dovolí. Nedá se říct přesně v jakou hodinu, nebo v jaký den. Já jsem ráda, že si ti rodiče s dětmi vůbec udělají čas."
Na Kaplicku začnou koledníci obcházet domácnosti a firmy šestého ledna. I jim bude požehnáno, a to právě šestého ledna, kdy jim odpoledne před kostelem v Kaplici požehná farář Pavel Šimák.

„Přesný rozvrh toho, jak budou koledníci chodit, teď dolaďujeme, protože se nám ještě přihlásili dobrovolníci pro oblast Soběnova,"informovala ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková.

Koledníky Charity České republiky poznáte podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je také umístěna nálepka se znakem Charity.

„Vybrané peníze poté posíláme do Prahy na hlavní účet Charity," vysvětlila Alžběta Vyhlidalová. „Zpět z toho dostaneme víceméně skoro všechno, pouze několik procent zůstává na režii sbírky. Peníze potom rozdáváme potřebným a sociálně slabým. Nemůžu ale dát všem, kteří natáhnou ruku. Musím si stav věci nejdřív náležitě ověřit."

Z částky vhozené do kasičky pomůže přímo dané obci či regionu 65 procent, 15 procent využije místní Charita, 10 procent jde na pomoc potřebným v zahraničí, pět procent putuje na celostátní projekty a pětz procent je režie sbírky.

Sbírku spojenou s tradičním koledováním uspořádali poprvé v olomoucké diecézi v roce 2000. Později se tříkrálová sbírka rozšířila na celé území České republiky. Darovat můžete i na www.trikralovasbirka.cz