Politici obcházejí fakta a prosazují zachování otáčivého hlediště v zámecké zahradě

Jihočeští politici povětšinou straní veřejnosti, nikoliv památkářům. Směřují totiž přímočaře k tomu, aby točna v zahradě zůstala v nezměněné podobě do roku 2017, pak výsledek architektonické soutěže vypsaný městem České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem určí její budoucí podobu.


Ministr kultury zdůraznil, že postoj komise UNESCO byl rozhodující. Přičemž správa zámku zastoupená kastelánem Pavlem Slavkem a vedoucím správy a údržby zámeckých zahrad Jiřím Olšanem trvá na stanoviscích, která korespondují s oficiální zprávou o srpnové poradní misi ICOMOS věrohodněji. „V principu není problém, respektuje­li politik odborná stanoviska a prosazuje je, ale konstrukce stavby a náročnost provozu točny degradují hodnoty zahrady jako výjimečného díla," shodují se Pavel Slavko a Jiří Olšan.

„Ve hře zůstává nyní více variant. Může se jednat o rozebíratelné hlediště. Je tady také možnost určitého vyosení z barokní osy, což by znamenalo, že by pak hlediště nemuselo být rozebíratelné. A je tu i možnost zasouvatelné scény," shrnul Daniel Herman.


Chtějí jiné místo pro točnu

Se závěry mezinárodní komise, která mapovala v srpnu problematické téma Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, se pečlivě seznámili také pracovníci správy krumlovského zámku. Pavel Slavko a Jiří Olšan nadále zastávají stanovisko, že divadelní točna nemůže zůstat v zámecké zahradě, natož přímo u letohrádku Bellaria.

„Co se týče otáčivého hlediště, tak náš názor je stejný, konzistentní od počátku řešení problematiky točny – konstrukce stavby a náročnost provozu je neslučitelná s významem zámecké zahrady. Její místo u letohrádku Bellaria má ráz degradující, poškozuje materiální strukturu a snižuje hodnoty zahrady jako výjimečného díla člověka," společně sdělili Pavel Slavko a Jiří Olšan.

Zpráva o poradní misi ICOMOS

Základní doporučení poradní mise ICOMOS, poradní nevládní expertní organizace Mezinárodní rady památek a sídel, která se uskutečnila 22. – 24. srpna 2014: Obecná koncepce obnovy zámecké zahrady v Českém Krumlově by neměla počítat se současným umístěním divadla, ale naopak, umístění divadla by mělo vycházet z koncepce obnovy zahrady.


Více si přečtěte ve čtvrtečním tištěném vydání Českokrumlovského deníku.

Autor: Deník / Pavel Pokorný