Stavba na křižovatce silnice I/3 se silnicí II/155 totiž skončila a tím je hotova i oprava E55 od Holkova po čerpací stanici Benziny.

„Během prací byl vyměněn starý kryt vozovky a opraven propustek na trase,“ sdělil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR v . Budějovicích. „Po obou stranách silnice jsou vyčištěny příkopy a obnoveny nezpevněné krajnice. Celková délka opravovaného úseku činila 3,1 kilometru.“

S ukončením stavebních prací na komunikaci I/3 tedy končí i úplná uzavírka, která platila pro nákladní automobily. Nebudou už muset objíždět trasu přes Český Krumlov.

Kosmetické tužky společnosti Schwan Cosmetics CR používají ženy po celém světě
Největší výrobce na světě. Kosmetické tužky z Českého Krumlova používá celý svět

„Tím ale omezení na trase prozatím zcela nezmizí,“ upozorňuje Adam Koloušek. „I nadále pokračují práce na stavbě křižovatky u vjezdu do Velešína směrem od Holkova. Křižovatka prochází kompletní rekonstrukcí, protože dosavadní křižovatka byla z dopravního hlediska již nevyhovující.“

V těch místech proto zůstane zhruba 500 metrů dlouhý úsek, který bude průjezdný jen jedním pruhem kyvadlově. Doprava bude řízena semafory.

Opravu komunikace prováděla firma Eurovia CS, která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 27,7 milionu korun bez DPH.