Čtyři dívky a devět chlapců nastoupili v pondělí do obřadní síně na kaplické radnici, aby zde slavnostně završili své vyučení. Zástupci města a střední kaplické školy jim předali výuční listy v oborech kuchař číšník, opravář zemědělských strojů a mechanik opravář motorových vozidel, neboli automechanik. Poté následovalo vyhlášení Učňů roku. Těmi se stali Jan Wagner, opravář zemědělských strojů, a Milan Ondřich, automechanik.

„Se sutěží nás oslovila Jihočeská hospodářská komora (JHK) ve spolupráci s městem Kaplice,“ sdělila Deníku Zdeňka Lovčí, ředitelka Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště v Kaplici. „Tato soutěž se mi moc líbí, protože podporuje učňovské obory a usiluje o to, aby učňovské obory získaly stejnou prestiž jako maturitní obory, protože absolventů obou škol je třeba. Potřebujeme řemeslníky i inteligenci. Je fajn, že JHK to podporuje a motivuje žáky, a to i ty budoucí, aby si vybrali potřebné obory a nezapomínali, že pořád platí: řemeslo má zlaté dno.“

Během soutěže se hodnotilo hlavně praktické vyučování žáků dle výsledků v odborném praktickém výcviku a museli splnit i jiné podmínky, jako například absence neomluvených hodin, známky a podobně.

Jan Wagner a Milan Ondřich za své studijní výsledky obdrželi pamětní plaketu a voucher od zemědělské společnosti Zemos Zubčice v hodnotě 2000 korun.