„Na konferenci jsme chtěli našim ředitelům představit několik nových, perspektivních témat, jejichž začlenění do chodu školy by mohlo posunout výuku moderním směrem“, říká ředitelka pořádající organizace Eva Tarabová. „Podařilo se nám oslovit čtyři velmi zajímavé lektory a zdá se, že v účastnících vzbudili docela velký zájem“, doplňuje.

Konferenci zahájila poradenská psycholožka Šárka Miková přednáškou o teorii typů, která rozděluje lidi do skupin podle různých vrozených potřeb. To pak mimo jiné předurčuje způsoby komunikace či motivace k učení, což může mít velký význam pro přístup učitele k dětem.

Navazující praktická přednáška lektora Pavla Zemana se týkala nového financování škol. Je přichystána zásadní reforma přidělování peněz školám dle naplněnosti tříd a lektor na praktických příkladech ukázal, jak se nové financování projeví.

Po přestávce se ujal slova ředitel pražské EDUkační LABoratoře Michal Orság a představil účastníkům téma formativního hodnocení žáků. Tento přístup se soustředí na hodnocení vlastního procesu učení než na jeho výsledek a je pro žáky mnohem více motivující. V přednášce zazněla i řada konkrétních námětů, jak prvky formativního hodnocení využívat ve výuce.

Závěrečná přednáška konference byla poměrně interaktivní a věnovala se inovativním postupům ve výuce informatiky. Přednášející doc. Jiří Vaníček, vedoucí katedry na pedagogické fakultě JČU, přinesl i řadu různých pomůcek či jednoduchých robůtků a účastníci si mohli práci s nimi vyzkoušet.

Po přednáškových blocích uzavřelo celou akci vyhlášení vítězů fotosoutěže Moje Kaplicko, jejíž vítězné snímky byly zároveň vystaveny v konferenčních prostorách k nahlédnutí.

„Konference byla velice inspirativní a přínosná. Jsme rády, že jsme zůstaly až do konce“, pochválila akci organizátorům ředitelka ZUŠ Kaplice paní Anežka Opekarová.

Martin Střelec

MAS Pomalší