Na sto dvacet mediků i praktikujících lékařů z celého světa proniká tento týden v českokrumlovské Prelatuře do tajů antroposofické medicíny.

Vzdělávací kongres nazvaný IPMT Česká republika, který Krumlov až do neděle hostí jako vůbec první město ve střední Evropě, přitom není jedinou akcí svého druhu, jež sem láká odborníky i z druhého konce planety. Pravidelně se zde koná například konference Svět barokního divadla anebo workshop Molekulární evoluce.

Tato takzvaná kongresová turistika je přitom pro města, ale i ubytovatele či restauratéry, kteří v nich podnikají, výhodným byznysem. Podle Daniela Kintzla z českokrumlovského infocentra, které probíhající konferenci pomáhalo organizačně zajišťovat, utratí takzvaný konferenční návštěvník za svůj pobyt až třikrát větší částku než běžný turista.

To je dáno i tím, že účastníci konferencí a seminářů stráví ve městě většinou delší čas než ostatní výletníci. „Navíc mezinárodní akce poskytuje místu, v němž je organizována, unikátní zviditelnění tím, že do města přivádí i lidi, kteří by jej jako individuální turisté zřejmě nikdy neobjevili. Ti se pak mnohdy vracejí jako řadoví návštěvníci anebo město doporučí svým známým,“ vysvětlil Daniel Kintzl.

To, že někteří účastníci právě probíhající konference IPMT spojili výlet za poznáním s objevováním dosud nepoznaného města, nezastírají ani organizátoři této akce. „Na konferenci se sjeli odborníci i z Austrálie či Izraele, takže lze předpokládat, že mnoho z nich přilákaly také snímky Českého Krumlova na prospektech nebo internetových stránkách semináře,“ potvrdila jedna z organizátorek Hana Giteva z Prahy.

Jak uvedl vídeňský lékař Johannes Weinzirl, jenž měl organizování kongresu rovněž na starosti, o Českém Krumlovu coby místu konání konference IPMT rozhodla nejen jeho malebnost, ale i vstřícnost zástupců města, českokrumlovského infocentra a také místních podnikatelů.

„Otevřenost tohoto města nás velmi překvapila. Všichni se nám snažili vyjít vstříc, pokud bylo nutné nějakou objednanou službu odříct na poslední chvíli, nebyl to problém. Navíc je Krumlov mladé město, a tak je zde veliký potenciál něco započatého dále rozvíjet,“ nešetřil chválou Johannes Weinzirl.

Odborníci utrácejí

Podle statistik českokrumlovského infocentra činí denní útrata konferenčního hosta asi 5800 korun včetně konferenčního poplatku, ubytování, cateringu a doprovodného programu. Ideální prostory pro pořádání konferencí s přibližně 100 účastníky nabízí Prelatura (zde se koná i právě probíhající konference IPMT, na snímku) či zámecká Mincovna, reprezentativnější prostory skýtají hotely Růže, Bellevue nebo Gold. Pro exkluzivní konferenční setkání jsou využívány Maškarní a Zrcadlový sál na zámku. Největší kapacitu, asi 650 osob, má zámecká Jízdárna.

Organizátoři však neopomněli zmínit ani některé negativní jevy, které by dalším potencionálním pořadatelům obdobných akcí mohly vzít chuť věděcký kongres v Českém Krumlově uspořádat. „Jsou to hlavně vysoké ceny za pronájem prostor, v nichž se konference odehrává,“ uvedla bez dlouhého přemítání Hana Giteva. „Například Prelatura je pro naše potřeby ideální, ovšem drahá,“ doplnila.

Řešení? Podle ní by bylo ideální, kdyby město pro podobné účely upravilo například již nevyužívaný školní objekt anebo část kláštera. „Cena za účast na týdenním semináři v ideálním případě nesmí překročit částku 7000 korun, zvláště chceme–li na něj přilákat i účastníky z Česka. A snížení nájemného za prostory, v nichž se konference koná, by splnění této podmínky organizátorům významně usnadnilo,“ podotkla Hana Giteva.

Poměrně drahé je i prý také ubytování. I proto si mnoho účastníků konference IPMT rezervovalo nocleh v hostelu, nemálo z nich je ubytovaných i za městem, kde je cena za pobyt levnější, a do Českého Krumlova denně dojíždějí. „Poměrně problematická je rovněž dopravní dostupnost Českého Krumlova,“ doplnil Johannes Weinzirl.

„Ovšem nejsem si jistý, zda by po vybudování dálnice nebo železničního koridoru město neztratilo své kouzlo, kvůli němuž ho organizátoři některých konferencí vyhledávají,“ dodal lékař.