Baráčnická obec zde byla založena 1. 5. 1922 rychtářem Veleobce v Praze sousedem Antonínem Soukupem za účasti zástupců pražských obcí Žižkov, Nusle a Nový Smíchov. Účastnily se také 1. a 2. Obec baráčníků České Budějovice. "Prvním rychtářem naší obce byl zvolen soused Matěj Pučegl," připomněla historii rychtářka Ludmila Opelková. "Obec byla přiřazena k 8. župě Vitorazské v Českých Velenicích."

Za okupace musela baráčnická obec činnost zastavit, ale už 25.11. 1945 ji obnovila a obec byla začleněna do IX. župy Kubatovy v Českých Budějovicích.

"Dlouho jsme se na výroční slavnost připravovali," uvedla Ludmila Opelková. "Potěšilo nás, že na slavnostní zasedání přijeli baráčníci z Třeboně, Pištína, z Prachatic, Týna nad Vltavou, z Kamenného Újezda, Ledenic a z Boršova nad Vltavou. Nechyběl ani senátor Tomáš Jirsa, který nevynechá žádnou baráčnickou slavnost ve svém obvodě." Všichni se těšili na dávnou tradici - Staročeskou konopickou svatbu, kterou baráčníci předvádí venku na návsi a na kopečku za vsí.

Druhá traktoriáda se uskutečnila o víkendu v Benešově nad Černou.
OBRAZEM: Traktory všeho druhu a provedení předvedli jejich majitelé v Benešově

"Počasí bylo to jediné, co nás ten den zradilo," vyprávěa Ludmilka Opelková. "Ve tři hodiny jsme s družbou (kecalem) v čele vyrazili od hospody k lesu pro máječek, který si zpěvačky ozdobily a uschovaly v jedné chalupě. Pršelo sice jen málo, ale ten studený vítr! Zpěvačky se nenechaly odradit, vytáhly z truhel plédy a teplé šátky. Zpívaly výborně a nová parta herců se zhostila svých úloh statečně, s elánem mládí vlastním. Ženich (Konopičák) se sice zdráhal oženit, ale nakonec odjel vozem za nevěstou. Byla krásná a pracovitá, tak se domluvili. Byli vtipní a veselí, moc se jim to vydařilo. A já jen doufám, že nikdo z účinkujících nebude kvůli konopické svatbě nemocný."

Celou konopickou svatbu doprovázela dechová kapela Šumavanka Václava Rožbouda, která večer rozložila své nástroje v sále a hrála všem krásně k tanci i poslechu ještě po půlnoci. "Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu naší slavnosti," ocenila rychtářka. "Velké poděkování patří také Jihočeskému kraji za poskytnutí dotace."