Ono zvednutí či sklopení dokáže obsloužit jeden člověk, ovšem není k tomu potřeba žádného motoru, žádné hydrauliky ani složitých převodů. Vše obstará sama řeka. Ta jej buď silou vlastního proudu zvedne, nebo naopak uloží do něčeho, co vypadá jako kapsa ve dně koryta.

Jak upřesnil Martin Poláček z oddělení realizace investic Povodí Vltavy, celá pohyblivá část jezu je hydrostatická, čili sama plave. „Stačí, aby obsluha vstoupila do armaturní komory u Krumlovského mlýna, uvolnila šoupata a pod jez, ve chvíli, kdy leží na dně, začne proudit voda. Konstrukce se pak na principu Archimedova zákona sama zvedne," popisuje Martin Poláček. Pak už jen obsluhující pracovník zajistí zvednutou konstrukci čepem. Pouze v případě, že by se sklopnému jezu z jakéhokoliv důvodu zvednout příliš nechtělo, mohou jemu i vodě pod ním pomoci čerpadla.

A naopak. V případě, že by odtok Lipenské přehrady stoupl dejme tomu k osmdesáti či devadesáti kubíkům vody za vteřinu, obsluha udělá pravý opak, tedy uvolní cestu vodě z pod jezu a jez sám od sebe opět klesne do spodní polohy. „Až povodeň klesne, může obsluha jez zvednout do původní horní polohy," dodal Martin Poláček.

Princip konstrukce tohoto jezu je starý kolem sto padesáti až dvou set let, ale v posledních třiceti letech se v naší republice příliš nevyužíval. Podle Povodí Vltavy má své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří hlavně větší náročnost na údržbu těsnících gumových součástí. „Museli jsme ovšem splnit podmínky památkářů, aby jez ve vztyčené poloze tvarově připomínal jez pevný. Proto jsme se rozhodli právě pro tuto konstrukci," shrnul Martin Poláček.

Propust u levého břehu má v prostředku tvar schodů a celá je stavěna tak, že bude zajišťovat funkci jak bezpečného proplutí turistických a sportovních plavidel a zároveň funkci rybího přechodu v lokalitě  přítomné rybí populace. Co je důležité, je fakt, že výjezd z propusti bude bezpečný. Levá přizdívka vyšších opěrných zdí je navržena jako pohodlný koridor pro takzvané koníčkování či přenesení lodě až k nástupní skloněné rampě v podjezí.

Celý článek najdete v úterním vydání Českokrumlovského deníku.