Výsledek je překvapující.  Jak upřesnila mluvčí českokrumlovské radnice Olga Kneiflová: „Kontejner byl určen výhradně pro odkládání směsného komunálního odpadu, o této skutečnosti byli producenti odpadu informováni. V rámci kontrol však bylo zjištěno, že významnou část odpadu tvořily separovatelné složky odpadu jako papír, kartonové krabice, plastové obaly, PET lahve, sklo a odpad biologicky rozložitelný, například zbytky jídel, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina. Množství odpadu se pohybovalo v rozmezí 40 až 420 kilogramů za den."

Podle mluvčí vzhledem k minimálnímu využívání již nebude kontejner v lokalitě opětovně umístěn.
Od konce července také zmizelo stanoviště odpadových nádob z lokality u oplocení městského parku v Linecké ulici.