„Návštěvníci pak do kostela mohou přicházet až do 3. října vždy v sobotu, neděli a ve středu od 10 do 16 hodin,“ informuje Gerhard Scherhaufer, kastelán kostela.

Po loňských a letošních brigádách je přístupný i prostor bývalé fary a školy. V loňském roce kostel navštívilo více než 500 zájemců. První zmínka o kostelíčku je z roku 1263, kdy Král Přemysl Otakar ll věnoval kostel zlatokorunskému klášteru.