V Praze se tyrkysově rozzáří Petřínská rozhledna, Tančící dům a Karolinum. Přidá se i Český Krumlov. Tam bude tyrkysově nasvícen kostel sv. Víta.

„Je nesmírně důležité upozorňovat a poukazovat na práva dětí a na to, že ne všem dětem na světě se dostává péče, kterou potřebují,“ zdůvodnil starosta Dalibor Carda, proč se k akci přidává město Český Krumlov.

„Před 31 lety přijalo Valné shromáždění OSN Úmluvu o právech dítěte, která zaručuje právo na dětství pro každé dítě,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. „Důsledky pandemie covid-19 však ohrožují celou jednu generaci dětí. Omezený přístup k lékařské péči, výpadky ve vzdělání a prohloubení chudoby v některých zemích mohou mít pro děti fatální následky. Cílem letošního Světového dne dětí je na tato rizika upozornit a konkrétními projekty zdravé a šťastné dětství podpořit.“

Na Světový den dětí startuje také18. ročník benefiční Aukce pro UNICEF na www.aukceunicef.cz.