Ranní rozcvičkou začínají v tomto týdnu vyučování žáci Základní školy Fantova v Kaplici. V rámci pětidenního projektu nazvaného Týden zdraví si nejenže utužují svou fyzickou kondici, ale při dílčích aktivitách v jednotlivých třídách se dozvídají mnohé o zásadách zdravé výživy, učí se poskytovat první pomoc anebo zjišťují, co vše zahrnuje pojem duševní hygiena.

„Po Kaplici už kolují fámy, že se ve škole někomu něco stalo,“ smála se zástupkyně ředitele školy Jana Drdáková v reakci na fámy, které ve městě vyvolala každodenní přítomnost vozidla zdravotnické záchranné služby před školou. V něm žákům jednotlivých ročníků záchranáři popisují vybavení sanitky a také jim vysvětlují, jak správně přivolat lékařskou pomoc ke zraněnému.

Prezentace práce záchranářů však ve čtvrtek nebyla jediným zpestřením Týdne zdraví. Na „Fantovku“ přijeli i studenti a učni ze Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově (SOŠZ a SOU), aby školáky například varovali před nebezpečím kouření.

„Odmítli byste cigaretu, i kdyby se vám kamarádi smáli, že nekouříte?“ ptali se kaplických žáků budoucí sociální pracovníci. „Ne,“ ozvalo se sborově. Stejná odpověď následovala i po otázce, zda si žáci myslí, že v kouření najdou zalíbení. Reakce dětí byla pro studenta druhého ročníku oboru sociální péče Jiřího Vítovce překvapením.

„Na jednu stranu jsem rád, že neřekli ano, na stranu druhou nikdo z nás neví, zda žáci tento slib skutečně dodrží. V kolektivu sice všichni řeknou, že se cigaret štítí, skutečnost však bývá v některých případech odlišná,“ poznamenal Jiří Vítovec, jenž si myslí, že varování před možnými riziky spojenými s cigaretami přijímají žáci základní školy od středoškoláků lépe, než kdyby jim kouření rozmlouvali dospělí.

Účast českokrumlovských středoškoláků nebyla prospěšná jen pro žáky kaplické základní školy, ale podle učitelky odborných předmětů oboru sociální péče SOŠZ a SOU Halky Jánové z ní profitovali i samotní studenti.

„Ti si tak nenásilnou formou zopakovali znalosti z odborných předmětů a vyzkoušeli si své organizační schopnosti. Jejich aktivita ale byla i určitou výpovědí o tom, jak studenti dokáží spolupracovat s dětmi, což je v oboru sociální péče velmi důležité,“ vysvětlila Halka Jánová.

Kromě přednášky o kouření si studenti a učni z Českého Krumlova připravili ukázky vaření zdraví prospěšných pokrmů, ale i stanoviště, kde žáci pomocí speciálních her pronikli do tajů života nevidomých. Nejvíce rušno pak bylo v učebně chemie, kde si školáci mohli vyzkoušet poskytování první pomoci. Asi nejvíce je bavilo polohování nemocných.

„O tom, co je stabilizovaná poloha, žáci ponětí mají, ale většinou dosud neměli příležitost vyzkoušet si polohování zraněného v praxi. Myslím, že jim to dá víc, než kdyby to jen viděli na obrázku v nějaké učebnici,“ usoudila studentka třetího ročníku oboru zdravotnický asistent Adéla Bečková.

S žaludkem na vodě mnozí školáci odcházeli ze stanoviště, kde si mohli vyzkoušet ošetření tepenného a žilního krvácení.

Pohled na simulované otevřené rány však celkem dobře snášeli žáci 8.B František Cais a Martin Hejl. „Nevadí nám to,“ shodli se.

Týden zdraví na ZŠ Fantova vyvrcholí dnes, kdy budou děti z jednotlivých tříd vytvářet pracovní listy, jejichž prostřednictvím zhodnotí své aktivity v celém týdnu. „Poté, co žáci své výstupy odprezentují, vystavíme jejich díla na chodbách školy,“ doplnila zástupkyně ředitele Jana Drdáková.