Kozákův most je uzavřen. Jihočeský kraj zahájil jeho opravu za více než 60 milionů korun. Úplná uzavírka potrvá až do Vánoc, čili do 22. prosince.

„Práce zahrnou především sanaci spodní stavby a nosné konstrukce,“ uvedl Jan Šindelář Zdopravy.cz. „Dále výměnu vozovky, osazení nových svodidel a zábradlí nebo vyčištění kanalizace.“ Stavba je poškozena i lokálními korozemi. Rekonstrukce se po výběrovém řízení ujala českobudějovická společnost Edikt.

Most leží na silnici III/1567 a je technickou zajímavostí jižních Čech. Byl dobudován v roce 1980. Protože poté, co bylo údolí Malše zatopeno, bylo nutné postavit mezi Velešínem a Sv. Janem nad Malší 256 metrů dlouhý železobetonový most ve výšce až třicet tři metry. Stavaři použili mimořádně zvláštního způsobu stavby pomocí vysunované mostní konstrukce. Nejprve postavili posuvným bedněním pět pilířů, na břehu vybetonovali do formy 22,5 metru dlouhou lamelu s ocelovou výztuží, kterou vysunuli nad údolí a přibetonovali lamelu další. V dřívějších obdobných případech se v údolí stavěly ještě mezipodpory, jejich stavba byla ale nákladná, a tak u římovského mostu bylo použito vysokého pylonu s táhly nad vysunovanými lamelami komůrkového průřezu. Římovský most má šest polí po 45 metrech a mostovka má pětiprocentní spád. Všechny lamely byly uloženy s přesností jednoho milimetru.

Současné práce na mostě by měly podle Jihočeského kraje skončit v lednu příštího roku.