Hlas, který by do urny hodilo dítě, je podle zákona neplatný, každý volič musí hlasovat sám za sebe. Navrhovatelce, která volby kvůli hlasování dítěte zpochybnila, se ovšem podle soudu nepodařilo prokázat, že to bylo právě u těchto komunálních voleb – a i kdyby ano, tento jeden případ by výsledek hlasování neovlivnil.

„Uváděná fotografie nezletilého voliče byla navrhovatelkou učiněna součástí návrhu,“ upřesnila v usnesení předsedkyně senátu JUDr. Tereza Kučerová s tím, že fotografie je z facebookového profilu sdružení Náš Velešín. „Vzhledem k tomu, že výše popsané pochybení nemuselo být ojedinělým případem, kdy byl tímto způsobem vhozen neplatný hlas, je (navrhovatelkou) navrhováno prohlásit volby do zastupitelstva města Velešín, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, za neplatné.“

V usnesení soudkyně vysvětluje, proč návrh s kolegy zamítla. 

„Navrhovatelka své pochybnosti opřela pouze o obsah fotografie, kterou získala ze sociální sítě, fotografie však není opatřena žádným konkrétním datem jejího pořízení, není z ní patrné žádné místní určení… ani to, zda nezletilá osoba drží v ruce volební obálku s hlasovacím lístkem a zda vůbec byla tato obálka do urny v konečném stadiu vhozena či nikoliv,“ konstatuje soud. „Tento jediný neplatný volební hlas by nebyl s to ovlivnit výsledek daných komunálních voleb ve smyslu třetí podmínky algoritmu judikovaného Nejvyšším správním soudem.“

V závěru usnesení soud k tomu, že děti opravdu podle zákona hlasovat nesmí, dodává, že pohlídat to, aby se tak nedělo, je úkolem členů volební komise.

Celý text usnesení najdete zde.