Návštěvníci si ve zcela zaplněném sále koncert krásně užili, zazpívali si spolu s účinkujícími známé i méně známé koledy, a protože dobře vědí, že na tento koncert mají přijít se zvonečky, nesl se sálem i jejich stříbrný jemný hlas.