K tomuto kroku se uchýlilo po několika letech neúspěšného shánění grantů. Dle slov ředitele školy Jiřího Thama nákupu nakonec napomohlo výrazné snížení cen takzvaných školních modelů pecí a také snadná obsluha. Pec škola nainstalovala do jedné z nepoužívaných učeben pracovních činností.

„Vznikem keramické dílny se nezkvalitnila pouze výuka výtvarné výchovy, ale vznikla také možnost otevřít kroužek, pořádat výtvarné dílny pro děti i dospělé, vypalovat za drobnou úplatu okolním školám a sdružením, které po takové možnosti léta volají,“ uvedl Jiří Tham. „Proto máme z tohoto kroku velikou radost.“