Městys plánuje její zateplení a výměnu oken. Problémem jsou v této chvíli ale peníze.
„Projekt je už dokončený. Je poměrně veliký. Otázkou tedy je, kdy dojde k samotné realizaci, protože se rozpočet akce pohybuje kolem sedmi milionů korun,“ uvedl ředitel Základní a Mateřské školy Křemže Jiří Tham. „Je to poměrně vysoká částka, na kterou z obecních peněz nedosáhneme, bude se tedy žádat o dotaci.“

Z dalších plánovaných projektů křemežské školy ředitel načrtl například volejbalové hřiště, které by se mohlo objevit před budovou.

„Chtěli bychom tu venkovní travnatý kurt na volejbal, nohejbal a jiné sporty. Prostor před školou vyhledává plno místních lidí, například maminky s kočáry. Chceme ho tedy trošku zkulturnit. Nejezdí tu auta, je tady klid, tudíž je to lákavá lokalita,“ řekl Tham.

Pozornost bude věnována také školce v osadě Chlum. „Nově obložíme tamní výdejnu, což nám doporučila hygiena,“ nastínil ředitel.