Soutěž je rozdělena na dvě kategorie: Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Soutěží se v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel. „My patříme do druhé kategorie, tedy mezi obce, které mají 601 až 3000 obyvatel,“ vysvětluje Alena Nováková, pracovnice domu s pečovatelskou službou a vedoucí Mateřského centra Křemílek, která Křemži do soutěže přihlásila.

„Letos jsme se mohli zúčastnit obou kategorií.“ V roce 2019 Křemže získala 1. místo v obou soutěžních kategoriích, avšak loni se městys do soutěže zapojit nemohl, jelikož podle pravidel vítěz v dalším roce soutěžit nemůže.

„Mám velikou radost, že naše projekty byly opět úspěšné!“ je nadšena Alena Nováková. „V kategorii Obec přátelská rodině jsme obsadili 1. místo a v kategorii Obec přátelská seniorům místo druhé, čímž jsme získali dotaci na aktivity pro rodiny ve výši 866 250 korun a na aktivity pro seniory 400 000 korun.“

Příspěvky tedy Křemežtí využijí například na deskové hry a knihy pro seniory, na vylepšení odpočinkových veřejných ploch výsadbou zeleně a instalací laviček, na pomůcky na cvičení, výtvarný materiál, na společná setkání či podporu spolupráce s mateřskými školami či skauty. Peníze budou rovněž využity na podporu spolkové činnosti, jako jsou den dětí, sousedské slavnosti, vítání občánků, vybavení dětských hřišť a mnoho dalšího.