Jak na smilování čekají obyvatelé Křemže a okolí na to, kdy se konečně bude moci zase jezdit hlavním průtahem Křemže, skončí objížďka a provoz včetně autobusové dopravy se vrátí k normálu. Silnice v ulici U Jáníčka je uzavřena od roku 2017, kdy začal ujíždět svah, na němž je vozovka vybudovaná, což posléze vyvrcholilo zřícením opěrné kamenné zdi. Díky tomu, že úsek byl v té době už uzavřen a naštěstí se tam v té chvíli nikdo nepohyboval, se nikomu nic nestalo. Nyní je opravovaný úsek po nelehkých důkladných úpravách před otevřením.

„Ta komunikace vznikla ještě před první republikou,“ říká starosta Křemže Josef Troup. „Byla postavená pro provoz té doby, čili pro koňské povozy…“

„Nebyla tedy stavěná na dnešní zatížení,“ vysvětluje starosta. „Postavili ji ale bytelně, když vydržela tak dlouhá léta. Časem ale postupovala její destrukce. Ta komunikace je v obtížném terénu, ve svahu na skalním podloží a zřejmě tím, že po tom podloží protékala voda, docházelo tam k poruchám.“ Vedení města roky upozorňovalo kraj, co se děje a že si ta stavba sedá a komunikace se pohybuje. Až po velkých deštích silnice ujela a objevily se tam praskliny s poklesem až 20 centimetrů. Městys okamžitě informoval vlastníka, Jihočeský kraj, přijel statik a ten silniční úsek u Jáníčka ihned nechal uzavřít. To už ale papírově vznikal projekt na rekonstrukci. Netrvalo však dlouho, a kus svahu uzavřeného úseku, v místě, kudy na vozovku vedly schody od potoka a Chlumu, se utrhl docela.

Zahájení stavby však zdrželo opakované výběrové řízení na dodavatele, neboť vybraná firma od smlouvy odstoupila.

Rekonstrukce se poté ujal Metrostav. Práce to byly náročné, nejprve bylo nutné svah pořádně zpevnit a zajistit pomocí různých vrtů a kotev statiku a bezpečnost domů, které stojí kolem vozovky i bezpečnost samotných prací při rekonstrukci silnice.

„Navíc jsme při té příležitosti chtěli dodělat vše, co v tom úseku chybělo,“ doplnil starosta. „Čili udělat chodník z Chlumu až na náměstí, vyměnit tam starý vodovod z roku 1930, dodělat část kanalizace, která tam chyběla, a postavit nové schodiště. Navíc tudy vedlo elektrické vedení po sloupech, tak jsme upozornili EO.n, že by bylo třeba, aby vedení uložili do země.“

Nyní je stavba ve finále a v pondělí se bude rozhodovat o tom, jestli bude předána do předčasného užívání. „Určitě se pak budou dodělávat různé drobnosti, ale pro nás je důležité povolit to užívání, aby se to konečně otevřelo,“ doufá v dobrý výsledek Josef Troup.

Stavba kraj přišla asi na 55 milionů korun, městys Křemže na 14 milionů plus další tři, které padly na úpravu objízdných tras po cestách po samotné Křemži, aby obec usnadnila život občanům.