Letošní zápis začne v Mateřské škole Křemže počátkem března a jeho hlavní část bude 8. dubna spojena také se Dnem otevřených dveří. Zápisy do prvních tříd základní školy se však uskutečnily už ve druhé polovině ledna.

Jiří Tham, ředitel Základní školy a Mateřské školy Křemže, přijímání dětí upřesnil: „Letošní zápis do první třídy se v Křemži odehrál již 18. ledna, což byl hlavní termín, a 23. ledna byl termín náhradní. Kzápisu se s rodiči dostavilo čtyřicet šest budoucích školáků s rodiči. Po dohodě s učiteli se přibližně pětina rodičů rozhodla navštívit Pedagogicko­psychologickou poradnu v Českém Krumlově a zvažuje podání žádosti o odklad školní docházky."
 

Populační vlna

Podle ředitele takzvaná populačnívlnavrcholilavKřemžia okolí v loňském roce, kdy zápis navštívilo ještě více dětí. Ve výhledu do budoucnosti proto vedení školy očekává spíše postupný pokles zájemců o zápis do základní školy. Dalším faktorem, který daný stav dětímůžeovlivnit, jevšak pokračující výstavba na Křemežsku.

„V současnosti máme na prvním stupni 214 žáků, na druhém stupni je žáků 101. Také z toho je patrná vlna, která se postupně přelila ze školek na první stupeň a v současnosti jaksi atakuje i stupeň druhý," vypočítal a vysvětlil Jiří Tham.

Tolik sledovaný směr demografického vývoje podtrhuje i porovnání křemežské šesté a deváté třídy. V šesté třídě je třicet jedna žáků, což je číslo výrazně větší, než je početžákůvdevátétřídě,kdejich je nyní devatenáct.
 

Slova ředitele

Zápisy přibližuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Křemže Jiří Tham.

Jaký měly zápisy do první třídy v Křemži letos scénář?
Zápisu předchází pořadník ve školkách, kde se rodiče mohou zapsat na konkrétní čas. Nemusí pak s dětmi čekat a celý zápis má daleko hladší průběh. Zápis probíhá ve dvou třídách, kde po stanovištích provází každého žáčka jedna paní učitelka.

Ve třídě se najednou sejdou dva, maximálně tři žáčci. Zápis u nás má vždy nějaké téma doprovázené kulisami. Je většinou široké, aby ho děti znaly. Letos to byl televizní večerníček. Děti z naší školní družiny se převlékly za pohádkové postavy, vítaly rodiče a žáčky, provázely je chodbou a někdy je uváděly do tříd či se s nimi fotily. Uvnitř pak na děti čekaly úkoly, které se snaží odhalit obecnou připravenost dítěte. Jde především o úroveň jemné motoriky, všeobecný přehled, základní znalost počtů, výtvarný projev, řeč a další.

Jaké nyní přicházejí do škol děti? Co u nich převažuje?
Současné děti jsou přímým odrazem společnosti. Dobře se orientují v televizním programu, počítají, mnohé se však potýkají se špatnou výslovností. Některé jsou sociálně velmi zdatné, vědomostně na úrovni, jiné čeká v první třídě mnoho práce.

Jak spolupracujete s učitelkami a vychovatelkami v MŠ, než děti přijdou do 1. třídy?
S učitelkami ze školky samozřejmě komunikujeme, předškoláci navštěvují prvňáčky, aby takzvaně viděli, do čeho jdou. Poslední rok ve školce děti potká mnoho informací zábavnou, hravou formou. Změnou je především styl práce, poměr cíleného soustředění a volnosti. Přesto se snaží vyučující o co nejcitlivější přechod do prvních tříd.


Autor: Deník / Pavel Pokorný