Jisté je ale jedno, škoda půjde do milionů korun.


„Dnes jsme zahájili jednání s pojišťovnou," sdělil místostarosta Mojmír Vrzal. „Pojišťovna sem hned poslala likvidátora, ale toho po příjezdu trochu zaskočilo, že obecních nemovitostí máme 28 a všechny kroupami více či méně poškozené. Takže sem nyní bude muset jezdit v příštích několika dnech."

Nejhůře při krupobití dopadly bytové domy se střešními byty. „To znamená domy č. 68 a 69," upřesnil Mojmír Vrzal. „Kde vzalo za své pětadvacet střešních oken a kroupy rozbily krytinu. Půdní byty to vyplavilo."

Vedení obce tedy mimo jiné pozvalo odbornou firmu, která nyní prohlíží střechu za střechou. V této situaci obzvláště potěšilo, že promptně zareagovala firma Isotherm, která ihned poslala poslala své pracovníky vyměnit všech zmiňovaných pětadvacet oken a navrch přidala třicetiprocentní slevu.

Technická četa obce intenzivně uklízí celou ves. Po obci jsou podle potřeby rozváženy kontejnery a plné zase sváženy jednak do kompostárny nebo sběrného dvora podle druhu odpadu, který obsahují. Sběrný dvůr byl otevřený i v neděli, stejně jako skládka v Bukovsku. „Jeden kontejner ve sběrném dvoře už je plný střepů," podotkl Mojmír Vrzal. „Kontejnery v obci vyvážíme od soboty."

„Máme pobité koně i auta," pronesl Vlastimil Starý junior z ekologické farmy Stáj Malonty. Ale hned vysvětlil: „Koně dostali masáž zad, ale žádné zvíře naštěstí nedošlo k úhoně. Jenom na boudách máme střechy děravé jako řešeto, pár oken máme vytřískaných, na traktoru prasklo čelní sklo."

Více čtěte v úterním vydání Českokrumlovského deníku.