„Paleolitičtí lovci mamutů, neolitičtí zemědělci, řemeslníci z doby bronzové, starověcí Řekové, Římané i Egypťané, Keltové, Germáni i Slované, ti všichni znali množství způsobů, jak o sebe pečovat. Někdy to byly přístupy jemné, jako třeba bylinkářství, masáže, vhodné oblečení či důkladná hygiena, jindy se jednalo o poměrně brutální lékařské zákroky,“ přiblížili pořadatelé. „O tom všem byla na letošním Krumbenowe řeč. Mnohé z aktivit si návštěvníci navíc mohli vyzkoušet na vlastní kůži.“