„Chceme zopakovat systém řízení destinace běžný na západ od nás,“ říká, „na němž se nepodílí jen město, resp. ČKRF, který ho dnes pro město dělá, ale je k němu připuštěn i privát, tj. provozovatelé restaurací a hotelů, průvodci a v našem případě i vodáci.“ V příštím roce tedy vznikne „Destinační management oblasti“ (DMO), nový model řízení, který bude řešit i negativa turismu ve městě.

Nový model má podle „Plánu podpory rozvoje cestovního ruchu 2017“, který zpracoval ČKRF s přihlédnutím ke Strategii cestovního ruchu, jíž na červnovém zasedání schválili zastupitelé, umožnit i lépe řešit hlavní slabé stránky stavu destinace.

DMO by měl řešit i negativní postoj občanů Českého Krumlova k cestovnímu ruchu, přetížení historického centra či zkracující se dobu pobytu turistů. „Občané města budou v DMO zastou-peni přes město, to by mělo plnit roli prostředníka a jednat i za ty, kteří s turismem nemají nic společného,“ vysvětlil Martin Lobík.

Vznik DMO předeslal na prosincovém zasedání zastupitelstva místostarosta města Josef Hermann. „Bude to nejspíše spolek a ČKRF s městem se stanou jeho členy společně s dalšími obcemi a podnikateli,“ řekl. „S projektem budou zastupitelé zavčasu seznámeni v příštím roce a dostanou k němu i ekonomické podklady. A uznají-li, že to je záhodno, město do něj začne převádět peníze.“

DMO bude financován z více zdrojů, jako jsou členské příspěvky, vlastní činnost, rozvojový fond turismu, evropské prostředky, dotace od Ministerstva pro místní rozvoj či od Jihočeského kraje.

Na přípravě DMO se budou kromě ČKRF podílet také Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, Sdružení průvodců či Občanské sdružení Půjčovny lodí a kempy na Vltavě.

„Destinační management oblasti znamená, že se netýká jen města, ale širšího okolí,“ doplnil Martin Lobík. „Vytvoří se oblast, do níž budou spadat i okolní obce, jako je Zlatá Koruna nebo Chvalšiny. DMO tak bude zapadat do koncepce kraje a celého státu a jednotlivé DMO by tvořily ucelenou síť. Nejde o to, že si starosta s místostarostou nebo rada města vymysleli, že by chtěli něco rozprodat, ale jde o nastavení západních principů řízení moderní turistické organizace.“