Pouze kvůli koupi čistírny odpadních vod a kanálu se ve čtvrtek sešli českokrumlovští zastupitelé. O složité problematice kolem čistírny odpadních vod, kterou provozuje obchodní závod ČOV Český Krumlov, s. r. o., a kanálu Větřní – Český Krumlov větřínských papíren debatovali zastupitelé i občané více než čtyři hodiny.

Loni se sice město s vlastníky objektů předběžně dohodlo na ceně 180 milionů korun za ČOV a 50 milionů za kanál, ale s tím, že si pro další rozhodování obstará maximum informací o tom, co bude koupě pro město znamenat včetně investic, podrobných kalkulací vodného a stočného, rozložení splátek úvěru a podobně. To město svěřilo odborníkům.

Detailní informace a podklady vypracovala společnost Deloitte Legal, která zastupitele se vším obeznámila. Z jejího hodnocení všech pro a proti jednoznačně vyplynulo, že nejvýhodnější je varianta, kdy ČOV a obchvatný kanál bude vlastnit město a provozovat je bude třetí subjekt.

„Situace, kdy je ČOV ve správě insolvenčního správce a stejně tak hlavní kanál ve správě konkurzu Papíren Větřní, je hrozně nebezpečná pro budoucnost města,“ říká místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „Je to strategická investice. Mít či nemít ČOV je pro každé město velmi důležité. Po mnoha letech jsme dostali možnost ji získat, a to se dnes dotáhlo do stavu, kdy nabízíme správcům, že jsme připraveni obojí koupit za 160 a 50 milionů korun. To znamená, že jsme u čistírny nyní šli o 20 milionů níže, než jsme předtím nabídli a druhá strana odsouhlasila, takže nevíme, jak bude insolvenční správce ČOV Český Krumlov reagovat.“

Město nabídku snížilo kvůli koronavirové krizi, v jejímž důsledku v městském rozpočtu chybí zhruba 50 milionů korun. „Dalším zásadním argumentem je, že i v memorandu společnosti Deloitte se ukázalo, že bude potřeba více peněz na obnovu stávající čistírny odpadních vod,“ doplnil Josef Hermann.

Pokud nebude stát obchodní transakci a podepsání kupních smluv nic v cestě, město koupi plně uhradí z výhodného úvěru. „Například od Komerční banky máme aktuální nabídku úroku ve výši 0,93 %,“ upřesnil místostarosta. „Byl by to úvěr na 15 let s tím, že splátky by krylo nájemné od provozovatele ČOV, vodovodů a kanalizací.“

Pokud s navrženou cenou společnost ČOV Český Krumlov souhlasit nebude, vrátí se vše znovu na stoly zastupitelů.