Program hasičům připravili krumlovští profesionálové v čele s velitelem krumlovského územního odboru HZS Jčk Pavlem Rožboudem. „Ráno jsme se sešli u nás na stanici a seznámili jsme je se systémem požární ochrany v ČR, výměna zkušeností s kolegy je pro naši práci velmi důležitá,“ přiblížil velitel. „Podívali se na naši techniku a vzali jsme je i na Kleť, aby viděli náš okres z vršku, a po obědě byl závod.“

A jelikož k práci hasičů patří i záchrana lidí na řece, vyrazila čtveřice týmů na rafty. „Plnili jsme čtyři sranda úkoly: trhali jsme erby, lezli jsme na provazovou pyramidu, nosili jsme vodu v proudnici a u pivovaru jsme házeli hadice a doplňovali pitný režim,“ dodal se smíchem Pavel Rožboud. „Krumlov díky znalostem místních podmínek vyhrál, ale šlo opravdu hlavně o zábavu.“