Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda a insolvenční správce čistírny odpadních vod Lukáš Vlašaný podepsali ve středu 7. října smlouvu o koupi čistírny. Za čistírnu a obchvatný kanál, jimiž tečou odpadní vody i z města Větřní, zaplatí město celkem 210 milionů korun.

Koupi Čistírny odpadních vod Český Krumlov (dále jen ČOV) a obchvatného kanálu schválilo na konci června zastupitelstvo města. O jejich vlastnictví město usilovalo několik let, neboť společnosti, které je vlastnily, jsou v současné době v konkurzu. To byl pro město poměrně velmi rizikový stav jak z hlediska budoucího bezproblémového zajištění odvádění a čištění odpadních vod, ta k z hlediska vývoje cen stočného pro místní obyvatele a podnikatele.

Z historie ČOV a obchvatného kanálu: V 70. letech 20. st. JIP Větřní postavilo štolu na odpadní vodu a splašky, který vtékaly přímo do Vltavy v místě budoucí čističky. V dalším desetiletí se větřínské papírny pustily do stavby ČOV v Českém Krumlově v tzv. Rozsypu. K vlastní výstavbě čistírny, která tehdy vyšla na cca miliardu Kčs, se přistoupilo až v souvislosti se stavbou jaderné elektrárny Temelín, pro níž bylo třeba zajistit velmi kvalitní vodu v řece. Výstavba ČOV začala v r. 1985, čistírna je v provozu od r. 1992. V roce 2009 se ČOV se stala majetkem jiné soukromé firmy, která v roce 2014 skončila v platební neschopnosti. V té jsou od r. 2013 i papírny ve Větřní, které jsou majitelem odpadní štoly. Odpadní kanál dnes odvádí odpadní a splaškovou vodu z JIP, z města Větřní i z Českého Krumlova.

„Získání ČOV a obchvatného kanálu do majetku města bylo tak prakticky jedinou možností, jak trvale zajistit kontrolovatelnou udržitelnost majetkových a provozních vztahů, jež jsou pro naplnění potřeb města nezbytnou podmínkou,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Podepsáno

Ve středu 7. října 2020 pak došlo mezi starostou a s insolvenčním správcem čistírny Lukášem Vlašaným k podpisu kupní smlouvy. „Na základě podpisu si nyní město ještě opětovně prověří stav čistírny odpadních vod a následně dojde ke společnému podpisu prohlášení, které bude podkladem pro banku pro uvolnění finančních prostředků,“ uvádí insolvenční správce čistírny Lukáš Vlašaný.

Na koupi čistírny a odpadního kanálu za 210 milionů korun si město vzalo úvěr. „Kolem dvacátého října dojde k převodu peněz na insolvenční správce tak, aby byla transakce vyrovnána finančně a dojde k předání ČOV a současně s tím dojde k předání i obchvatného kanálu,“ vysvětluje starosta.

Od začátku provozu ČEZ zvýšil výkon Temelína o více než 200 MWe.
Před dvaceti lety poprvé spustili v Temelíně jaderný reaktor

Problematikou ČOV se zastupitelstvo intenzivně zabývalo poslední dva roky, nabídku z loňského roku odkoupit čistírnu za 180 milionů korun nakonec město v důsledku finančních ztrát po koronaviru snížilo na 160 milionů korun, nabídka 50 milionů za obchvatný kanál zůstala stejná.

Transakci pořízení ČOV nejnověji posoudila poradenská společnost Deloitte Legal, jejímž úkolem bylo zhodnotit výhodnost celého obchodu pro město a posoudit potenciální rizika. Výsledky studie hovořily o výhodnosti koupě stávající ČOV, namísto vybudování zcela nové, které by trvalo řadu let, podstatně by omezilo dopravu ve městě a obtížné by bylo i případné budoucí navyšování kapacity.

Ve Větřní na sídlišti v noci ze středy na čtvrtek hořelo. Chytila čalouněná sedačka a požár se rychle rozšířil i na další vybavení pokoje.
Ve Větřní hořelo v paneláku, obyvatelé museli v noci ven

Závěrem posudku bylo, že koupě ČOV je variantou s nejnižšími náklady pro město, a proto z tohoto pohledu a s odkazem na znalecký posudek o ceně závodu a obchvatného kanálu je jejich společná koupě výhodná.

„Koupí ČOV město nepřevezme žádné její dosavadní dluhy, stávající zaměstnanci přejdou pod město, resp. pod společnost ČEVAK, která v současné době provozuje městu vodovody a kanalizace,“ dodává starosta. „ČEVAK bude čistírnu i s kanálem provozovat do doby výběru vítěze vzešlého z připravovaného koncesního řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací včetně ČOV a kanálu.

Současný stav čistírny a kanálu

Stávající ČOV splňuje předepsané požadavky na čistotu vypouštěných odpadních vod a z minulosti je ověřené, že si umí poradit i při výpadku průmyslových odpadních vod ze závodu JIP Papírny Větřní.

ČOV je naddimenzovaná, nevyužívá se ani se nebude využívat její plná kapacita, nebude tedy třeba ji v plném rozsahu obnovovat, má však díky tomu velkou rezervu pro zadržování přívalových přítoků a chrání tak životní prostředí. V areálu ČOV je také dostatečné množství volného území pro řešení nových legislativních požadavků na čištění odpadních vod.

Majetek ČOV je samozřejmě do značné míry opotřebený, ovšem provozuschopný. V následujících letech město počítá s rekonstrukcí vybraných prvků, aby se snížilo riziko poruchy. Obchvatný kanál je v provozuschopném stavu a nevykazuje nutnost okamžitých investic, nicméně v dohledné době bude nutné provést dílčí opravy. Nutné investice do ČOV a obchvatného kanálu se pohybují v řádu pěti až šesti milionů korun.

O desetikorunu se zvedne stočné

Na koupi ČOV a obchvatného kanálu si město vzalo úvěr. Návratnost úvěru (splacení jistiny a úroku) budou v plné výši zajišťovat příjmy z nájemného za pronájem ČOV a kanálu. Během 15 let splácení úvěru nájemné vygeneruje i prostředky na obnovu čistírny.

Koupě ČOV by měla zvýšit vodné a stočné o cca 10 korun za m3 (nyní 78,86 Kč/m3), cena se ale dostane na celorepublikový průměr, který je 91,68 Kč/m3. Nejvyšší cena vody je v současnosti uplatňovaná Frýdlantskou vodárenskou společností – 121,15 Kč/m3. V jižních Čechách je z okresních měst voda nejdražší v působnosti Vodárenské společnosti Táborsko – 101,88 Kč/m3, dále ve Strakonicích – 99,16 Kč/m3, nejlevnější v Jindřichově Hradci – 73,24 Kč/m3 a v Českých Budějovicích – 76,51 Kč/m3.