„Častým problémem je, že domácnosti i restaurace vylévají do kanalizace tuky či oleje ze smažení, které spolu s dalším odpadem, jako jsou třeba vlhčené ubrousky a jiný nevhodný odpad, vytvoří v kanalizaci nepropustnou zátku,“ uvádí starosta Dalibor Carda. „Apelujeme proto na občany i provozovatele podniků, aby nakládali s odpadem odpovědně a správně.“

Do kanálu nepatří: biologický odpad, tuky, hygienické potřeby (tj. vlhčené ubrousky, pleny, hygienické tyčinky, dámské hygienické potřeby apod.), chemikálie ani léky.

Hlavním viníkem ucpaných kanálů jsou totiž ti, kteří do kanálu vylévají tuky a do záchodu házejí to, co tam nepatří.

„U nás ve školce olej sléváme do láhve a odváží ho specializovaná firma společně s bioodpadem, tak to dělají všechny školy a školky ve městě,“ přibližuje Jana Pouzarová z MŠ TGM, jak by to mělo vypadat. Ne všichni toto pravidlo ale dodržují, a tak měl ČEVAK, který odpadní síť spravuje, co dělat, aby ucpané kanály pročistil.

Výpusť odlehčovací komory na starém Plešivci (dole). Po větším dešti přes komoru přepadají splaškové vody naředěné srážkovými vodami a jsou odváděny do Vltavy.
Splašky skončily v řece, přetekly po dešti z kanalizace

Vodoprávní a stavební úřady se proto hodlají intenzivněji zaměřit na kontrolu restauračních provozů. Ty, které provozují kuchyni s přípravou třiceti a více jídel denně nebo jídelnu s ohřevem jídla s výdejem šedesáti a více jídel, mají odpadní vodu předčišťovat v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti, jak uvedla Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. Vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, je porušením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a lze za to uložit sankci do výše sto tisíc korun.

„Roční náklady na čištění se pohybují kolem jednoho a půl až dvou milionů korun,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová.

Kam tedy s použitým olejem? Tuky z domácností a kuchyní se po vychlazení mají slít např. do PET lahví a odevzdat do odpadových nádob (zelené popelnice s příslušnou etiketou), případně ve sběrném dvoře (to se týká motorových olejů). „Jen tak je možné zajistit jejich odbornou likvidaci,“ upozorňuje mluvčí města.