Kývla zatím jen na ty bezproblémové. „Žádostí evidujeme několik desítek, první bezproblémové s kladnými vyjádřeními příslušných kompetentních zaměstnanců městského úřadu byly schváleny,“ upřesnil krumlovský místostarosta Josef Hermann.

„Z důvodu maximálního sjednocení přístupu je prováděno hodnocení většího počtu žádostí, které pak budou postupně předkládány radě města ke schválení.“

Rada tedy dostane ty nejhůře hodnocené, které od příslušných odborů dostaly pětku, najednou. „Předpokládáme, že posouzení všech žádostí bude trvat několik měsíců,“ upozornil místostarosta Josef Hermann.