Poté, co část obyvatel vnitřního města odmítla instalaci protipovodňových stěn, vzkázala radnice, že se začne soustředit především na protipovodňovou ochranu majetku města samotného. Zatímco v tuto chvíli už hledá peníze na protipovodňová opatření u městského bazénu, dalším cílem hledáčku se stal městský kolektor.
„Provoz kolektoru stojí město ročně milion sedm set devadesát osm tisíc korun," konstatoval starosta Dalibor Carda nad rozpočtovým výhledem na následující rok. Sice připustil, že přesný plán protipovodňové ochrany kolektory zatím hotový není, ale ochrana před vodou jak ze vzedmuté Vltavy, tak Polečnice, nutná bude.

„Kritickým místem pro kolektor je hlavní vstup od parkoviště pod poštou. Vzedmutá Vltava sice na parkovišti škodu neudělá, ale odtud může velice snadno proniknout do podzemí kolektoru," dodal Dalibor Carda s tím, že podobně rizikové místo je i v Jelení zahradě.

O co tedy vlastně jde? Těm, kteří netuší, je vhodné připomenout, že kolektor je přes kilometr dlouhá soustava důlních chodeb pod Latránem a částí zámku. „V České republice je to poměrně unikátní stavba, která umožňuje připojit domy na vodu či elektřinu bez toho, aby se musely rozkopávat ulice. Všechno potřebné je totiž v tunelu.

Stejně tak to platí i pro údržbu či případné opravy poruch," doplnila Lenka Zimmelová ze společnosti Čevak, která kolektor spravuje. V chodbách kolektoru vede ke každému domu potrubím i kabely voda, kanalizace, plyn, elektrika i telefonní kabely. Chodby byly všechny ražené v letech 1991 až 1997, při jejich ražbě se používal malý důlní kombajn. Stěny kolektoru jsou tvořeny dvouplášťovou železobetonovou obezdívkou. Stavba stála tehdy 180 milionů korun a patří městu Český Krumlov.