Jeho další doladění už bude na přírodě.

Za pilířem Lazebnického mostu se vždy v řece samovolně vytvářel ostrov z nánosů, které přinesla voda, ale ten vzal v rámci úprav říčního koryta od základů za své. Protože si obyvatelé Krumlova ale přece jenom existenci ostrůvku vybojovali, vznikl nyní podle projektu na jeho místě nový, umělý, s bytelným základem z velkých kusů kamene. V této chvíli ostrůvek působí poněkud podivným dojmem, trochu jako zafačovaná rána, ale to dělá geotextilie na jeho povrchu. „Z naší strany je ostrov dokončen,“ potvrdil včera Miloslav Šafář, výrobní ředitel českobudějovické společnosti Zvánovec, která protipovodňové úpravy realizuje. „Tvoří ho kamenná rovnanina, přičemž ostrov má upravený tvar, jeho boky jsou zpevněné, pečlivě poskládané a zlícované. Vrstva kamene je zahumusovaná a zpevněná dalšími kameny.“

Povrch ostrova je pokrytý geotextilií, aby se na něm snadněji uchytila tráva, která je již zaseta, a předčasně se nevyplavila. Po čase se geotextilie rozpadne. Pracovníci firmy na ostrůvek zasázeli i požadované vrbičky. „Jedná se o speciální druh, který jsme přesně dodrželi. V téhle chvíli si nevzpomenu, jak se jmenuje, ale horko těžko jsme ho sháněli,“ dodal Miloslav Šafář. Vrbičky rostou rychle, a tak by se měl ostrov brzy zazelenat.
„Líbí se mi to, vypadá to pěkně. Jenom mám strach – já tomu tedy nerozumím – že to odnese velká voda. Zdá se mi to nezpevněné,“ řekla Anna Kolářová z Českého Krumlova. „Hlavně mi jde o to, aby se na ten ostrůvek vrátily kachny. Kvůli mé kamarádce, která je krmí,“ dodala s úsměvem.
„Já myslím, že to byly zbytečně vynaložené prostředky,“ míní Karel Podruh z Českého Krumlova. „Kdyby to nechali, za čtvrt roku by se tam sám vytvořil ostrůvek nový. Přírodní by byl lepší,“ je přesvědčen.

Kolem navezená cesta v řece, po níž materiál převážela těžká nákladní auta, už není potřeba, proto začala její likvidace. Bagry pracující ve vodě pod Lazebnickým mostem se tak staly další zajímavou atrakcí pro návštěvníky Českého Krumlova.

„Cestu v řece opravdu definitivně likvidujeme, protože v tomo úseku už všechny práce skončily. Nyní budeme pokračovat v pracích od brodu směrem k pivovaru,“ naznačil další postup Miloslav Šafář. „Teď budeme dělat šachty na shybce, což je roura nového kanalizačního sběrače, která vede pod vodou z jednoho břehu na druhý. A rovněž budeme dál doplňovat části šikmých dlažeb na březích až pod pivovar – skončíme tam asi 30 metrů nad provizorním mostem. Kromě toho budeme dělat také štěrkopískovou cestu na břehu.“