Neméně obdivuhodné výjevy z Českého Krumlova na akvarelech Jany Peškové, spoluautorky keramického modelu města, totiž nyní představuje nová výstava obrazů v muzeu. Jana Pešková, krumlovská rodačka, se stejným dílem věnuje jak malbě, tak keramice. Zabývala se využitím keramiky v oboru památkové péče, především při ztvárnění přesných replik, které doplňují řadu exteriérů i interiérů průběžně restaurovaných historických domů v Českém Krumlově, včetně zámku. Je spoluzakladatelkou krumlovské Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České, kde vyučuje dodnes. „Při přípravě výstavy se proto nabízela myšlenka prokombinovat její práce malířské s tvorbou keramickou,“ uvedl Ivan Slavík, historik umění Regionálního muzea. „Jejích keramických prací je ale tolik, že vydají na samostatnou výstavu a ještě se tam spousta věcí nevejde.“

Hlavním tématem výstavy akvarelů Jany Peškové je Český Krumlov. „ V letošním roce je nejlepší zůstat v Českém Krumlově, tak jsem rád, že i paní Jana u něho zůstala,“ dodal Ivan Slavík. A od obrazů se návštěvníci mohou přesunout o dvě patra výš ke keramickému modelu autorů Jany a Petra Peškových.

Seidelův vlak zavezl výletníky do Soumarského Mostu. Po cestě se dozvěděli mnoho zajímavého.
Seidelův vlak zamířil s bohatým programem do Soumarského Mostu. Podívejte se

„Akvarel jsem začala malovat už jako docela malá, protože můj tatínek byl dobrý akvarelista,“ říká Jana Pešková, která je dcerou znamenitého malíře a uměleckého pedagoga Leo Rosína. „Tatínek maloval i oleje. Když mně bylo dvanáct třináct let, chodili jsme spolu po Krumlově, desky v podpaží a malovali jsme. A on mi jednou řekl: Hele, ty máš akvarelový talent. Zapamatovala jsem si to a snažila se to naučit. Zpočátku mě učil tatínek, ale když jsem přišla do vzpurných let, už jsem nechtěla být vyučovaná od něj (smích). A dneska po těch letech koukám, kde co od něj mám, a snažím se to okopírovat, abych to uměla jako on.“

Akvarely skýtají poetické pohledy na Krumlov snad ve všech jeho podobách a náladách. Jsou poměrně nedávného data. „Zhruba menší polovina je z léta, protože v muzeu na výstavu chtěli Krumlov a já je neměla, protože je vždycky prodám,“ říká Jana Pešková. „Ty velké Krumlovy jsou všechny nové. Jinak některé jsou nejvíc deset let staré, víc asi ne. Kromě těchto kreseb zde,“ ukazovala. „ty jsou z let 1986 a 87.“