V klidné části jižního meandru řeky ve městě vznikne příjemné odpočinkové místo. Návrh na vytvoření relaxační zóny v prostoru bývalé střelnice před zrekonstruovanými opěrnými zdmi u domku Egona Schieleho nedaleko Domu dětí a mládeže vytvořil městský architekt Ondřej Busta. „Tato část města má své neoddiskutovatelné kouzlo,“ říká. „A zpřístupněním říčních břehů využijeme jejího potenciálu. Přiblížíme se řece v intravilánu města, koupání a relax u řeky tak budou na dosah nedaleko centra.“

Dva vstupy budou od sebe asi 55 metrů. Každý tvoří sestava čtyř betonových dílů volně osazených do přírodního břehu řeky. Jednotlivé díly jsou od sebe odsunuté.

A prostory mezi panely jsou zatravněné. „Desky z bílého betonu s hladkou strukturou svojí vysokou estetickou hodnotou odpovídají architektuře a možnostem stavebnictví 21. století,“ podotýká Ondřej Busta. Projekt zpracoval architekt Jan Dvořák.

Nicméně náklady na tuto akci v první chvíli zarazí. Vysoká cena vyvolala diskuzi i mezi zastupiteli. Náklady se mají vyšplhat k 1,3 milionu korun, přičemž na polovinu částky získalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Vstupy sice budou zřejmě vypadat jednoduše, ale umístit je do břehu jednoduché nebude. Pod terénem se bude skrývat železobetonová schodnice. „Právě tento monolit zabudovaný v zemi je vůbec nejzásadnější pro vybudování vstupů u břehu Vltavy, kde se několikrát během roku podstatně mění průtok i výše hladiny,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann. „Dle vyjádření Povodí Vltavy se vstupy nesmí stát překážkou v toku a nesmí se uvolnit do řeky v případě, že by vodní eroze odhalila konstrukci v terénu.“ A dodává: „Vizualizace návrhu ukazuje jen desky na povrchu trávníků, což může být značně zavádějící. Projektant zvažoval řadu variant, z důvodů bezpečnosti jsou ale nejvhodnějším řešením tyto stabilní a odolné konstrukce zabudované pod zemí.“

V současné době jsou v místě nainstalovaná provizorní dřevěná mola, která mohou v budoucnu pevné vstupy do vody doplňovat. Mola jsou mobilní, takže mohou být ukotvena na dalších místech.