Nejvíc peněz, přes 350 milionů korun, spolykala v Českém Krumlově v uplynulých čtyřech letech infrastruktura, 120 milionů šlo na položku „kultura“ a sto milionů si rozdělilo školství. 

„Co se infrastruktury týká, do obnovy vodohospodářského majetku šlo 57,5 milionů korun, do dopravní infrastruktury 115,1 mil., do komunikací 69,7 mil., do opěrných zdí a sanace skal 11 mil. a do veřejného osvětlení 17,9 mil.,“ vyčíslila vedoucí odboru financí Radka Ondrišová. Do občanské vybavenosti a bytové výstavby město investovalo 76,1 mil korun.

Vůbec nejdražší byla revitalizace klášterů, na kterou město dostalo dotaci 318 milionů.

„Revitalizace areálu klášterů byla dokončena v roce 2016 a byla podpořena dotací ve výši 318 mil. korun,“ upřesnila Radka Ondriášová.
Český Krumlov v tomto volebním období čerpal i další dotace, celkem to bylo bezmála 240 milionů korun. „Díky dotacím z evropských fondů byly realizovány i další velké investice, jako například digitální povodňový plán a varovný systém, revitalizace Jelení zahrady, snížení energetické náročnosti na základních školách Za Nádražím a na Plešivci,“ dodala vedoucí Odboru financí. „Investiční výdaje do objektů základních a mateřských škol byly jedny z největších a činily 100 milionů korun.“

Koho by zajímalo, na co přesně peníze v letech 2015 až 2018 šly, dozví se to v tabulce na webu města ckrumlov.info v aktualitách v sekci Občan.