Rekonstrukci hřbitova včetně stavby nové moderní smuteční síně za více než 40 milionů korun má před sebou Český Krumlov. Přípravné práce pokračovaly, zahájení revitalizace bylo na spadnutí, ale čáru přes rozpočet města udělala pandemie.

„Rada města vyhlásila výběrové řízení a nyní mají dodavatelé pět týdnů na to, aby zpracovali nabídku a poslali nám ji,“ sdělil místostarosta Josef Hermann. „Oslovili jsme asi pět firem. Současné řízení se týká kompletní opravy celého pohřebiště, čili nynějšího areálu hřbitova. Máme vyprojektovanou i novou smuteční místnost, ale kvůli úbytku peněz v důsledku pandemie jsme tuto akci odložili. Stavba síně prostě musí počkat na lepší časy. Věříme, že ti, co přijdou po nás, ji dotáhnou do úspěšného konce.“

Pohřebiště je ve velmi špatném stavu. To znamená systém cest, odvodnění včetně mobiliáře i zeleň. Při renovaci hřbitovního areálu budou opraveny a odvodněny povrchy cest a chodníků, rekonstrukcí projdou rozvody vody a elektřiny. Kolem cestiček přibudou lavičky a odpadkové koše, a zbytek završí úprava a výsadba zeleně v celém areálu. „Letos by se udělala půlka,“ přiblížil Josef Hermann postup prací. „To znamená, že do konce roku by měla být zrenovována centrální část hřbitova s kaplí a křížem, v příštím roce by se pohřebiště dokončilo. Odhadujeme, že půlka peněz by měla být proinvestována letos, druhá v příštím roce. Doufáme, že do 22. března už bude rada vybírat z dodavatelů, kteří se do soutěže přihlásí. Současně jsme požádali krajské zastupitelstvo o dotaci z krajského investičního fondu, doufáme, že budeme úspěšní.“

Kaplický masopust dodržuje a představuje tradice staročeské koledy. Je obohacený o vystoupení historického regimentu.
Muzika a salvy pušek zněly na kaplickém náměstí. Staročeská koleda se líbila

Co se týká nové obřadní síně, město se chystalo pustit do přípravy dalšího stupně projektové dokumentace směřující ke stavebnímu povolení, ale stoplo to. Město má kompletní studii nové unikátní obřadní síně, která vyroste v parčíku přiléhajícímu ke hřbitovu. Bude to prosklená kruhová síň obklopená parkovou zelení, která své místo najde na pahorku místo nynějšího památníčku. Kruhová síň bude velmi variabilní, co se týká vnitřního uspořádání. Zázemí síně má být oddělené, v nových budovách podél hřbitovní zdi, a budou tam toalety, prodejna květin, kanceláře nebo kamenictví.

Město prozatím nechalo zrekonstruovat stávající obřadní síň. „Starou síň jsme obnovili za přijatelné peníze včetně technologického zařízení,“ řekl místostarosta. „Současná smuteční místnost by měla pět šest let fungovat bez problémů.