Město spustilo druhý ročník participativního rozpočtu a občané jednotlivých částí města mohou do konce června zasílat nápady, na co přesně by peníze měly jít.

„Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann. „Ukázat lidem, jaké má město možnosti i jak se oni sami mohou podílet na změně jeho tváře a životě v něm.“Náměty mohou obyvatelé jednotlivých částí Českého Krumlova posílat prostřednictvím online formuláře nebo na papíru.

Co by chtěli obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy nebo uspořádat sousedskou slavnost apod., mohou navrhovat až do 30. června.

Kolik dostanou části města:
Domoradice: 124 tis. Kč*
Horní Brána: 119 tis.
Špičák: 48 tis.
Nádr. Předměstí: 146 tis.
Nové Dobrokovice: 81 tis.
Nové Spolí: 51 tis.
Plešivec: 156 tis.
Slupenec: 51 tis.
Vyšný: 47 tis.
CELKEM: 822 243 tis.
* Částky jsou zaokrouhlené na tisíce.

Online formulář je na internetu na stránkách www.KrumlovSobe.cz. „Vyplnit mohou i tištěný formulář a odevzdat ho do dvou sběrných boxů, a to na radnici na náměstí Svornosti a na podatelně městského úřadu v Kaplické č. p. 439,“ upřesňuje mluvčí města Petra Nestávalová. „Tam budou obyvatelům v případě dotazů k dispozici proškolení zaměstnanci úřadu. Formuláře jsou jak u sběrných boxů, tak na webu.“

Náměty mohou navrhovat občané i podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

„Podpořeny mohou být investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty,“ dodává mluvčí. „V případě investičních projektů musí být v souladu s územním plánem, musí být realizovány na majetku města, resp. musí být předem vyřešeny majetkoprávní vztahy.“ Projekty zároveň nesmí být v kolizi s jinými a musí být dostupné všem obyvatelům bez výjimky. „V případě tzv. měkkých projektů lze žádat na komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity, které budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu,“ doplňuje mluvčí.

Nové Dobrkovice letos dostaly padesát tisíc navíc za nejvyšší loňskou účast. V červenci se koná veřejné setkání s předkladateli námětů.