Přesně za dva týdny zvolí lidé ve městech a obcích regionu svá nová zastupitelstva. Je tu tedy ještě čtrnáct dní pro zvážení toho, komu svůj hlas dát. A také připomenout lidem na radnicích, co nejvíce pálí některé občany.
Českokrumlovský deník na svém webu vyhlásil anketu 
s otázkou, jaký problém vnímají ve městě občané nejvíce. V anketě hlasovalo 161 lidí 
a její výsledky se dlouhodobě shodují i s tématy a náměty čtenářů, kterým se Českokrumlovský deník věnuje.

Jako největší problém vnímají lidé dopravní zácpy na hlavních průtazích městem. Na toto upozornilo padesát procent hlasujících. Druhou velkou bolestí je pro Krumlováky chybějící moderní aquacentrum, kde kromě krytého bazénu bude i venkovní koupání. Tomu dalo hlas 24 procent hlasujících. Třetím nejvýraznějším problémem je  evergreen Českého Krumlova – stále nedotažená modernizace autobusového nádraží.

V diskusi pod anketou přidali další čtenáři své postřehy a náměty. Například Jaroslav Valter by chtěl umístit zpomalovací prahy uvnitř sídlišť, a to například v lokalitě Za Nádražím za poštou a samoobsluhou před přechodem pro chodce. Dalším konkrétním příkladem je chybějící bankomat na sídlišti Plešivec, na což upozornila například Martina Kordíková.

Další diskutující upozorňují na potřebu zavést opravdovou městskou hromadnou dopravu s odstraněním v současnosti nutného cestování kolem celého města takzvaného Kolečka. Jízdní řády přizpůsobit časům konání kulturních akcí ve městě.

Jiní upozorňují například na situaci sídliště Mír, které se podle některých názorů místních obyvatel stává sociálně vyloučenou lokalitou 
s neustálým hlukem, křikem 
a ruchem. Jak se s těmito názory shodují plány politiků?

Všem osmi lídrům kandidujících uskupení komunálních voleb 2014 v Českém Krumlově položil Českokrumlovský deník stejnou otázku: Jaký je nejožehavější problém Českého Krumlova v současné době a jak by jej měla nová politická garnitura po volbách řešit?
Tady jsou jejich odpovědi.

Dalibor Carda ČSSD
Podle mého názoru se brzy stane tím nejožehavějším problémem situace kolem čistírny odpadních vod v Českém Krumlově. Její téměř nedohledatelná majetková struktura a velice nepřehledný stav kolem insolvence Jihočeských papíren dělají z tohoto problému časovanou bombu. Téměř dvouleté snažení zjistit majetková práva nad touto institucí mi nepřineslo kýžené vysvětlení a alespoň naznačení možného řešení ve stávajícím stavu čištění odpadních vod. Nové vedení bude muset velmi bedlivě sledovat vývoj kolem ČOV a připravovat se i na tu nejsložitější variantu, a to stavbu nové čistírny. Zatímco v příštím roce proběhne odkanalizování Nových Dobrkovic, může se nám stát, že budeme muset začít projektovat novou čističku, na kterou již máme studii. V tomto případě bude tato stavba mít prioritu číslo jedna.

Petr Šandera KSČM
Nazrálých problémů by bylo více, ale asi jako nejožehavější bych uvedl průjezdnost města. Nejkritičtější je stav křižovatky u Porákova mostu poblíž centra a definitivní dořešení její podoby. Před časem byl diskutován i případný tunel, ovšem zase jenom řešící tuto křižovatku. Domnívám se, že neustále se prohlubující zahlcování všech páteřních komunikací ve městě vyžaduje generální řešení – silniční obchvaty mimo centrum i jeho okrajové části. Krumlov stojí už staletí a další staletí bude jistě stát; Lipno a celá Šumava jdou cestou masivního otevírání se turistické klientele – takže dílčí řešení nebudou zřejmě i do blízké budoucnosti ta pravá. Uvědomuji si, že případné řešení je do značné míry mimo síly i kompetence města, takže bych vítal a podporoval frontální útok na krajské i centrální orgány, mediální ofenzívu atd.

Jitka Zikmundová
SNK – Město pro všechny
Jako nejožehavější téma města vidím úbytek obyvatel a odliv především mladých lidí z města, vše co bude politická reprezentace v budoucnosti dělat, musí podřídit tomuto tématu. Lidé, především mladí musí mít práci a bydlení a Krumlov musí být dopravně dostupný. Pobídněme investory, najděme území pro bytovou výstavbu, začněme iniciovat a dožadovat se komfortní dopravy do Prahy, do Lince.  Klíčový je nový územní plán. Čistota, bezpečnost, kulturní a volnočasová nabídka a skvělá školní zařízení včetně předškolních jsou základem kvality života. Jako velkou příležitost vidím projekt vzdělávacího a rezidenčního městečka v bývalých kasárnách ve Vyšném.

Josef Hermann KDU – ČSL
Mám-li vybrat jediný, pak je to čistírna odpadních vod. Pro město zcela nezbytné zařízení, v současnosti sice plně funkční, ale s velmi nejistou budoucností, a to s ohledem na jejího nejasného vlastníka a na ní váznoucí zástavě pro nezaplacený dluh 150 milionů korun. V důsledku toho se z rozhodnutí soudu ČOV Český Krumlov, s.r.o., od června tohoto roku nachází v insolvenčním řízení. Řešení jsou dvě. Čističku odkoupit, o což se již řadu měsíců město s pomocí advokátní kanceláře pokouší, ale dosud je její prodej blokován. Nebo, ukáže-li se tato cesta neprůchodnou, vybudovat čističku novou. Studie je zpracována, další základní projektové práce již běží. Obávám se, že novému vedení města nic jiného nezbyde, než se vydat touto druhou, podstatně komplikovanější a finančně náročnější cestou. Riziko, že čistírna jednoho dne přestane plnit svou funkci, není ovšem možné jakkoliv podcenit.

Rostislav Riško
Nezávislí a Zelení
Dlouhodobým problémem, který se stále neřeší, je obecně doprava. Neuváženou kumulací supermarketů v Domoradicích se jediný tah na Český Krumlov a dále na Lipno ještě více zatížil a minimálně dvakrát denně se jezdí krokem. Stejně tak spojení sídlište Mír s centrem pro chodce a cyklisty je tristní. Město musí tyto projekty aktivně řešit (především hlavní tah na Lipno) a hledat možnosti jejich realizace ve spolupráci s krajem a příslušným ministerstvem.

Martin Lobík TOP 09
Vypíchnout pouze jeden problém, který nás v Krumlově trápí, je nemožné. Můžeme zmínit třeba problematickou situaci v dopravní propustnosti, značný investiční dluh na nemovitostech města, chybějící venkovní koupání. A celou řadu dalších, které se dotýkají starších i mladších ročníků. Jenže my nekandidujeme proto, abychom řešili pouze jeden problém, abychom řešili odděleně starosti pouze té či jiné skupiny obyvatel. Řadu konkrétních problémů a způsob jejich řešení najdete v našich 9 bodech pro Krumlov. Co Českému Krumlovu ale zjevně chybí, aby řešil problémy komplexně, je dlouhodobý strategický plán – jasná a propracovaná vize, kam a jak město posouvat. Nejde o kus papíru, takových vznikají všude stohy, je to materiál, který jasně popisuje problémy města a jeho občanů a slouží k tomu, aby se tyto problémy řešili komplexně, ne nahodile.

Oldřich Hluško ANO 2011
Samozřejmě že aktuálních témat, kterými by se nová politická garnitura Českého Krumlova měla po volbách zabývat, je jistě mnoho, ale nejvíce v poslední době českokrumlovské obyvatele trápí doprava a obslužnost města a s tím související parkovací místa. Jedná se o dlouhodobý problém, se kterým se město potýká a se zvyšujícím se turistickým ruchem jak v Českém Krumlově, tak ve směru na Lipno bude situace v dopravě již neúnosná. Nová garnitura by měla, bez ohledu na to, v jaké politické straně či hnutí je, začít realizovat studie a znalecké posudky k této problematice a společnými silami s krajským úřadem a dalšími dotčenými subjekty přejít do fáze realizace, což je samozřejmě dlouhodobá záležitost, která je závislá na mnoha faktorech.

Jan Vozábal ODS
Dle mého soudu jsou to: Rozvoj bydlení – zde by měl pomoci nový územní plán, který nyní leží na stole. Dopravní dostupnost centra – chtěli bychom provést revizi současného stavu a provést změny, které nebudou omezovat život města, ale zabrání vjezdu nežádoucích vozidel. Doprava a průjezdnost objížďkové komunikace – je mnoho studií, ale měli bychom  už s odpovědnými orgány diskutovat o konkrétních variantách. Osobně považuji za specifický problém našeho města vztah obyvatel k historickému centru a narůstající nevraživost vůči cestovnímu ruchu. Nedávno jsem navštívil Písek a zde mají strany paradoxně v programu – zajistíme návrat turistů do města. Měli bychom si přesně popsat jaký přínos má cestovní ruch pro město, zatím podobná komplexní studie neexistuje. Poté bychom měli diskutovat s podnikateli v cestovním ruchu o vhodné participaci těchto subjektů na udržitelnosti odvětví, větším zapojení do řešení problematiky. S tím souvisí i otázka bydlení v centru města.