„Válka s nepřítelem se vede nejen rouškou, rukavicí a dezinfekcí, ale i na psychologické frontě,“ říká k tomu místostarosta Martin Hák a vzkazuje: „Díky všem, to dáme!“

Slogany, jež jsou pořízeny zčásti sponzorsky a stály jen minimum peněz, nechalo vyvěsit město, aby povzbudilo a stmelilo obyvatele Českého Krumlova a okolí. "Chceme tak oslovit všechny občany, povzbudivě je naladit, přimět k zamyšlení a k tomu, abychom všichni táhli za jeden provaz," vysvětlil Martin Hák. "A současně jsme se snažili, aby z bilboardů vyzařovala jarní energie."

Slogany zdobí i trička šicího kolektivu pod vedením ředitelky Lucie Pavcové v Mateřské školce T. G. Masaryka, jedné z dílen dobrovolníků, kde vznikají roušky.