Pro zavedení vhodné sazby by byl osobně i místostarosta Josef Hermann.

„Dlouhá léta jsme masivně podporovali vznik kulturních akcí a zařízení, tudíž si myslím, že je čas, aby se z této oblasti něco začalo vracet zpět do městského rozpočtu. Podle mého názoru by desetiprocentní sazba poplatku ze vstupenky nezpůsobila nikomu velké potíže, nehledě na to, že část získaných peněz by se mohla do kultury opět vrátit,“ uvedl místostarosta s tím, že podobný poplatek by městu ročně získal pět a půl miliónu. To je částka, za kterou by se podle jeho názoru mohly postupně splácet i jiné dlouhodobé dluhy vůči občanům.

Mezi zmíněné dluhy patří podle místostarosty města Josefa Hermanna například stav krumlovských sídlišť.
Není tajemstvím, že v různých městských částech Krumlova žijí lidé, kteří mají i jiné zájmy a starosti než je kultura v historickém centru. Právě jim letos město vyšlo mimo vstříc mimo jiné i pokusným zavedením participativního rozpočtu. Nabídlo každé městské části finanční částku, o jejímž využití může v místě rozhodnout neoficiální samospráva. O budoucí výši těchto částek rozhodne příliv nových peněz do městského rozpočtu – a právě tomu by mohla napomoci i rozvinutá kulturní oblast, která je v Českém Krumlově mimořádným fenoménem.