"Přijel jsem na pozvání," řekl Českokrumlovskému deníku. "V této nemocnici jsem byl již několikrát, také při slavnostním otevírání nového pavilonu s porodnicí. Tehdy ještě nefungoval. Nyní jsem ho tedy viděl v provozu, kdy je tady život a slouží pacientům."

Ministr si prohlédl porodnici i dětské oddělení, kde všechny zaujaly barevné, veselé nástěnné malby v chodbě a dětské herně, Adam Vojtěch pohovořil s lékaři, personálem i některými pacienty.

Na dětské oddělení například má proč být hrdý zástupce primáře Jan Eliášek. "Od pacientek prakticky denně dostáváme e-mailem poděkování za péči, kterou jim a dětem věnujeme," potvrdil stejná slova ředitele Jindřicha Floriána. Stejně tak porodnice, kde je většinou plno.

"Jako Jihočech často navštěvují jihočeské nemocnice. Probíráme případné problémy a sleduji, jak se nemocnice rozvíjejí. A vývoj českokrumlovská nemocnice je pozitivní, jde dopředu, je evidentní, že se do ní investuje a zlepšuje se prostředí pacientů.

Dojem z ní mám velmi dobrý," zhodnotil po prohlídce. "Myslím, že nový pavilon je obrovským pokrokem. A tvrdím, že pobyt v nemocnici je skutečně z velké části o prostředí, které na pacienty i personál působí. Proto je důležité do něj investovat, aby nemocniční oddělení skýtala zaměstnancům i pacientům prostředí moderní a v rámci možností příjemné. A tady je to evidentní. Krumlovská nemocnice nemá žádné zásadní problémy a funguje velmi dobře."