Dnes se vracíme na přelom 70. a 80. let. Obrazové přílohy kronik města z této doby mapují hlavně budování nových veřejně prospěšných staveb, jako byly jesle na Plešivci, školka v Novém Spolí nebo poliklinika na Špičáku, nebo snahy o rekonstrukci zdevastovaného centra města či stavbu přeložky Chvalšinské silnici.