„Po intenzivní e-mailové korespondenci s paní poslankyní jsme 24. dubna 2023 vyrazili do německého hlavního města, abychom zde s ředitelkou berlínské Kant-Schule paní Susannou Olie konkrétně a podrobně domluvili program a podmínky našeho společného projektu Digitální portfolio – Naše Evropa,“ přiblížila Ilona Šulistová, pedagožka krumlovského gymnázia.

120 středoškoláků z Česka, Německa a Rakouska oslavilo společně Evropský den jazyků: setkali se na hranici všech tří zemí, na šumavském Trojmezí.
Gymnazisti z Krumlova se na šumavském Trojmezí sešli s vrstevníky od sousedů

Aktivity musí být připraveny v souladu s cíli programu Erasmus+. „Projekt je naplánován pro třicet studentů třetích ročníků našeho gymnázia a jeho finální část proběhne od 9. do 22. prosince letošního roku. Cílem projektu je vytvoření digitální mapy Evropy, přičemž společná témata a okruhy (multikulturalita, tolerance, rozmanitost, ekologie, zelená Evropa, digitalizace, rovné příležitosti pro všechny, participace na demokratickém životě), jež definují budoucnost EU, si vyberou žáci podle svých zájmů a společně je ve spolupráci s německými partnery zpracují,“ doplnila Jaroslava Talířová, další členka krumlovského pedagogického sboru, která se na přípravě společně se studenty podílí. „Naše partnerská škola se nachází v městské části Steglitz. Paní ředitelka Olie nás přivítala ve své prosklené kanceláři s výhledem na místní radnici.“

V prostorách německé školy proběhlo čtyřdenní přípravné setkání, jehož součástí byla prohlídka školních prostor včetně náslechu v hodině německého jazyka, během níž Krumlovští navázali kontakt s budoucími partnery našich studentů. „Paní ředitelka nám také představila své kolegy, kteří projevili zájem participovat na projektu. Byli jsme také nápomocni při žádosti o akreditaci její školy, abychom mohli v budoucnu spolupracovat i na dalších mezinárodních projektech,“ připojil se Jan Palkovič, třetí z učitelského týmu českokrumlovského gymnázia, který se projektu ujal. „Společně jsme pak probrali, které instituce, muzea, galerie a divadla nejlépe reprezentují berlínskou kulturu, historii a současnost a jsou v souladu s cíli připravovaného projektu.“

Tomáš Podaný. Na českokrumlovském gymnáziu učil 41 let matematiku.
Tak to jste skončili, řekl si matikář krumlovského gymnázia v listopadu 1989

Teď učitelé společně se studenty pracují na výběru témat a přípravě projektových workshopů. „Ubytování a stravování v Berlíně máme zajištěno v A&O Hostelu nedaleko Hlavního nádraží. Abychom splnili podmínku zeleného cestování, pojedeme tam vlakem,“ dodal Jan Palkovič s tím, že všichni se už na předvánoční Berlín a jeho nezaměnitelnou atmosféru moc těší. „Pobyt zde ale bude znamenat i tvrdou a intenzivní práci na projektu. Naším pobytem v Berlíně nicméně náš projekt nekončí, získaný materiál následně musíme utřídit, zpracovat a zdigitalizovat do podoby mapy Evropy tak, jak ji vidí a vnímá současná mladá generace.“

Tento nový česko-německý projekt je financován z prostředků Evropské unie.
Zdroj: Se svolením Gymnázia Český Krumlov