„Kritéria pro přijímací řízení zůstávají stejná jako v prvním kole – bodové hodnocení je za výsledek přijímací zkoušky, prospěch na základní škole a úspěchy v soutěžích. Samotná přijímací zkouška se neopakuje, výsledky z prvního kola je třeba doručit společně s přihláškou,“ upozorňuje ředitelka gymnázia Hana Bůžková a dodává, že přihlášky je nutné odevzdat do pondělí 20. května. Přijímací řízení se uskuteční hned o den později, tedy 21. května, kdy zároveň budou zveřejněny výsledky.

O Gymnázium Český Krumlov byl podle ředitelky i letos velký zájem. Nejvíce přihlášek dorazilo na šestileté studium. Více informací najdete na webu školy, www.gymck.cz.