Na národní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) odjížděly s tím, že v obrovské konkurenci nejlepších týmů z celého Česka nemají šanci obstát, a ještě ve vlaku pilovaly prezentaci v angličtině. „Nakonec ale obsadily neuvěřitelné třetí místo ve své kategorii, žáci do deváté třídy, což je výkon hodný hluboké poklony,“ říká jejich učitelka Václava Šnokhousová. „Zcela zazářily v prezentaci, kde ze všech zúčastněných, mladších i starších, získaly úplně nejvyšší počet bodů.“

Základem úspěchu Anny Mičanové, Karolíny Míčkové a Jolany Hurné byl jejich hluboký zájem o věc a připravenost čelit novým výzvám. „Dále je na místě poděkovat také jejich rodičům – tátové dívek jsou hajní – za to, že jim radili při výběru tématu prezentace a podpořili je předáváním vlastní praxe,“ dodává učitelka.

Při poznávací části soutěže děvčata měla poznat například bakulum neboli pyjovou kost jezevce, dále třeba paroží jelena siky, hlavu harvestoru nebo tzv. S-hák, který slouží ke zpomalení vysychání poraženého kmene. Před soutěží si také musela nastudovat sto stran textu o evropských lesích v angličtině či sestavit prezentaci na téma Les a voda (také v angličtině).

Národní kolo 9. ročníku soutěže YPEF se konalo 17. a 18. června a pořádala ho Česká lesnická společnost v prostorách a za organizačního zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU) a účastnilo se ho dvanáct tříčlenných soutěžních družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví.

Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF, která má za cíl zvýšit povědomí o významu lesů a lesnictví, je určena pro mladé lidi se zájmem o les a přírodu.

První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen ze třiceti anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce. „Letos jsme pro prezentaci zvolili velice aktuální téma Les a voda. Chtěli jsme tak upozornit na problém sucha, kterým trpí naše lesy," uvedl za odborného garanta soutěže a organizátora národního kola děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Marek Turčáni.

Ve volném čase byla pro soutěžící i jejich doprovod připravena ukázka učebních textů a pomůcek FLD ČZU, ukázka lesní pedagogiky a fotokoutek. Večer prvního dne vyplnily hry a soutěže, které se konaly v prostorách za zámkem. Zpestřením byla možnost vyzkoušet si lukostřelbu. Druhý soutěžní den byl věnován praktické terénní části, která se konala v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy. Počasí se obzvlášť vydařilo a soutěžící zvládli praktické úkoly na devíti stanovištích zaměřených na myslivost, ochranu lesa, pěstování lesa, botaniku, dendrometrii, dendrologii, těžbu, ekologii a dřevařství.

„Popularita soutěže každoročně narůstá a já věřím, že stejný trend bude i v následujícím, jubilejním desátém ročníku,“ řekl Pavel Draštík, předseda České lesnické společnosti. Letošního ročníku se zúčastnilo 1 348 žáků a studentů základních a středních škol na úrovni místních kol, což je o 8 % více ve srovnání s loňským rokem. V mladší kategorii soutěžilo 857 účastníků ve 289 družstvech a ve starší kategorii 491 účastníků ve 164 družstvech. Místních kol se uskutečnilo o 15 více než v předchozím ročníku.

Na organizování soutěže se podílejí a podporují ji také Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Slavností vyhlášení vítězů proběhlo v Arboretu Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci nad Černými lesy za účasti zástupců partnerů soutěže. V kategorii mladších žáků (13-15 let) zvítězilo družstvo z Gymnázia Dačice. V kategorii starších žáků (16-19 let) zvítězilo družstvo ze Střední lesnické školy Žlutice ve složení Stanislav Večeřa, Marek Bartůněk a Jiří Moucha, které tak vylepšilo své loňské druhé místo. Vítězné družstvo starší kategorie se zároveň stalo absolutním vítězem a bude reprezentovat Českou republiku v evropském finále, které se bude konat v září v ČR ve středisku Olšina na Šumavě.